ภาษาไทย » ภาษาฮังการี   อดีตกาล 4


84 [แปดสิบสี่]

อดีตกาล 4

-

84 [nyolcvannégy]

Múlt 4

84 [แปดสิบสี่]

อดีตกาล 4

-

84 [nyolcvannégy]

Múlt 4

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยmagyar
อ่าน ol----i
ผม / ดิฉัน อ่านแล้ว Ol------.
ผม / ดิฉัน อ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว Ez e---- r------ e---------.
   
เข้าใจ me------i
ผม / ดิฉัน เข้าใจแล้ว Me---------.
ผม / ดิฉัน เข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว Az e---- s------- m----------.
   
ตอบ vá-------i
ผม / ดิฉัน ตอบแล้ว Vá---------.
ผม / ดิฉัน ตอบคำถามทั้งหมดแล้ว Mi---- k------- v----------.
   
ผม / ดิฉัน ทราบแล้ว – ผม / ดิฉัน ได้ทราบแล้ว Tu--- (e--) – É- t----- e--.
ผม / ดิฉัน เขียน... – ผม / ดิฉัน ได้เขียน...แล้ว (E--) í--- – É- í---- e--.
ผม / ดิฉันได้ยิน... – ผม / ดิฉัน เคยได้ยิน...แล้ว Ha---- (e--) – É- h-------- e--.
   
ผม / ดิฉัน กำลังไปรับ... – ผม / ดิฉันได้ไปรับ...แล้ว Ho--- (e--) – É- h----- e--.
ผม / ดิฉัน กำลังนำ...มา – ผม / ดิฉัน ได้นำ...มาแล้ว Ho--- (e--) – É- h----- e--.
ผม / ดิฉัน ซื้อ... – ผม / ดิฉันได้ซื้อ...แล้ว Én m-------- e-- – É- m-------- e--.
   
ผม / ดิฉัน คาดไว้ว่า... – ผม / ดิฉัน ได้คาดไว้แล้วว่า... Én e------ e-- – É- e------- e--.
ผม / ดิฉัน อธิบาย... – ผม / ดิฉันได้อธิบาย...แล้ว Én m------------ e-- – É- m------------- e--.
ผม / ดิฉัน รู้... – ผม / ดิฉัน รู้...แล้ว Én i------ e-- – É- i------- e--.