ภาษาไทย » ภาษาฮังการี   วัน


9 [เก้า]

วัน

-

9 [kilenc]

A hét napjai

9 [เก้า]

วัน

-

9 [kilenc]

A hét napjai

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยmagyar
วันจันทร์ hé--ő
วันอังคาร ke-d
วันพุธ sz---a
   
วันพฤหัสบดี cs------k
วันศุกร์ pé---k
วันเสาร์ sz----t
   
วันอาทิตย์ va-----p
สัปดาห์ / อาทิตย์ a h-t
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ hé------ v--------g
   
วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ Az e--- n-- a h----.
วันที่สองคือวันอังคาร A m------ n-- a k---.
วันที่สามคือวันพุธ A h------- n-- a s-----.
   
วันทีสี่คือวันพฤหัสบดี A n------- n-- a c--------.
วันที่ห้าคือวันศุกร์ Az ö----- n-- a p-----.
วันที่หกคือวันเสาร์ A h------ n-- a s------.
   
วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ A h------ n-- a v-------.
หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน A h----- h-- n---- v--.
เราทำงานเพียงห้าวัน Mi c--- ö- n---- d--------.