ภาษาไทย » ภาษาญี่ปุ่น   ลำดับเลข


61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

61 [六十一]
61 [Rokujūichi]

序数
josū

61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

61 [六十一]
61 [Rokujūichi]

序数
josū

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทย日本語
เดือนแรกคือเดือนมกราคม 一番---------
i--------- n- t---- w- i------------.
เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ 二番---------
n------- n- t---- w- 2g--------.
เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม 三番---------
s-------- n- t---- w- 3g--------.
   
เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน 四番---------
s-------- n- t---- w- 4g--------.
เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม 五番---------
g------- n- t---- w- g----------.
เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน 六番---------
r--------- n- t---- w- 6g--------.
   
หกเดือนคือครึ่งปี 六ヶ-------
r----------- d- h-----------.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 一月-------
i--------- 2g----- 3g----,
เมษายน พฤษภาคมและมิถุนายน 四月-------
4g----- g------- 6g----.
   
เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม 七番---------
n--------- n- t---- w- 7g--------.
เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม 八番---------
h---------- n- t---- w- h-------------.
เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน 九番---------
k-------- n- t---- w- 9g--------.
   
เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม 十番---------
j------- n- t---- w- 10g--------.
เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน 十一-----------
j- i--------- n- t---- w- 11g--------.
เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม 十二-----------
j- n------- n- t---- w- 12g--------.
   
สิบสองเดือนคือหนึ่งปี 十二--------
j- n--------- d- i----------.
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 七月-------
7G----- h---------- 9g----,
ตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม 十月---------
10g----- 11g----- 12g----.