ภาษาไทย » ภาษาญี่ปุ่น   ตัวเลข


7 [เจ็ด]

ตัวเลข

-

7 [七]
7 [Nana]


kazu

7 [เจ็ด]

ตัวเลข

-

7 [七]
7 [Nana]


kazu

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทย日本語
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ: 数え---
k--------:
หนึ่ง สอง สาม いち-----
i---- n-----n
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับถึงสาม 三ま------
s-- m--- k--------.
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับต่อไป: 引き-------
h----------- k--------:
สี่ ห้า หก し、-----
s--- g-- r- k-,
เจ็ด แปด เก้า しち-----
s-- c--- w- c--- ku
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ 私は-----
w------ w- k--------.
คุณ นับ あな-------
a---- w- k--------.
เขานับ 彼は-----
k--- w- k--------.
   
หนึ่ง ที่หนึ่ง いち---
i---. D-----i
สอง ที่สอง に。--
n-. D---i
สาม ที่สาม さん---
s--. D----n
   
สี่ ที่สี่ し。--
s--. D----i
ห้า ที่ห้า ご。--
g-. D---o
หก ที่หก ろく---
r- k-. D-----u
   
เจ็ด ที่เจ็ด しち---
s-- c--. D-----a
แปด ที่แปด はち---
w- c--. D------i
เก้า ที่เก้า く。--
k-. D---u