ภาษาไทย » ภาษาญี่ปุ่น   อดีตกาล 3


83 [แปดสิบสาม]

อดีตกาล 3

-

83 [八十三]
83 [Yasomi]

過去形 3
kako katachi 3

83 [แปดสิบสาม]

อดีตกาล 3

-

83 [八十三]
83 [Yasomi]

過去形 3
kako katachi 3

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทย日本語
โทรศัพท์ 電話--
d---- s--u
ผม / ดิฉัน โทรศัพท์แล้ว 電話---
d---- s----.
ผม / ดิฉัน ได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา ずっ--------
z---- d---- s---- i--.
   
ถาม 質問--
s-------- s--u
ผม / ดิฉัน ถามแล้ว 質問---
s-------- s----.
ผม / ดิฉัน ได้ถามเสมอ いつ------
i----- s-------- s----.
   
เล่า 語る
k----u
ผม / ดิฉัน เล่าแล้ว 語っ--
k------.
ผม / ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว お話--------
o------- s----- o k------.
   
เรียน 学ぶ
m----u
ผม / ดิฉัน เรียนแล้ว 学ん--
m------.
ผม / ดิฉัน เรียนตลอดทั้งค่ำเลย 一晩------
h-------- b----- s----.
   
ทำงาน 働く
h------u
ผม / ดิฉัน ทำงานแล้ว 働い--
h--------.
ผม / ดิฉัน ทำงานทั้งวันเลย 一日-----
i---------- h--------.
   
รับประทาน / ทาน 食べ-
t----u
ผม / ดิฉัน ทานแล้ว 食べ--
t-----.
ผม / ดิฉัน ทานอาหารทั้งหมดแล้ว 料理-------
r---- o z---- t-----.