ภาษาไทย » ภาษาเกาหลี   ตัวเลข


7 [เจ็ด]

ตัวเลข

-

7 [일곱]
7 [ilgob]

숫자
susja

7 [เจ็ด]

ตัวเลข

-

7 [일곱]
7 [ilgob]

숫자
susja

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทย한국어
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ: 저는 세--
j------ s---:
หนึ่ง สอง สาม 하나- 둘- 셋
h---- d--- s-s
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับถึงสาม 저는 셋-- 세-.
j------ s------- s---.
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับต่อไป: 저는 더 세-.
j------ d-- s---.
สี่ ห้า หก 넷, 다-- 여--
n--- d------ y------,
เจ็ด แปด เก้า 일곱- 여-- 아-
i----- y-------- a--b
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ 저는 세-.
j------ s---.
คุณ นับ 당신- 세-.
d---------- s---.
เขานับ 그는 세-.
g------ s---.
   
หนึ่ง ที่หนึ่ง 하나. 첫--.
h---. c------------.
สอง ที่สอง 둘. 두--.
d--. d---------.
สาม ที่สาม 셋. 세--.
s--. s---------.
   
สี่ ที่สี่ 넷. 네--.
n--. n---------.
ห้า ที่ห้า 다섯. 다---.
d-----. d-------------.
หก ที่หก 여섯. 여---.
y------. y--------------.
   
เจ็ด ที่เจ็ด 일곱.일---.
i----.i------------.
แปด ที่แปด 여덟.여---.
y-------.y----------------.
เก้า ที่เก้า 아홉.아---.
a---.a-----------.