ภาษาไทย » ภาษาลิทัวเนีย   ตัวเลข


7 [เจ็ด]

ตัวเลข

-

7 [septyni]

Skaičiai

7 [เจ็ด]

ตัวเลข

-

7 [septyni]

Skaičiai

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยlietuvių
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ: Aš s---------:
หนึ่ง สอง สาม vi----- d-- t--s
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับถึงสาม (A-) s--------- i-- t----.
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับต่อไป: (A-) s--------- t-----:
สี่ ห้า หก ke----- p----- š--i
เจ็ด แปด เก้า se------ a------- d----i
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ Aš s---------.
คุณ นับ Tu s---------.
เขานับ Ji- s---------.
   
หนึ่ง ที่หนึ่ง Vi----. P-----.
สอง ที่สอง Du. A-----.
สาม ที่สาม Tr--. T------.
   
สี่ ที่สี่ Ke----. K--------.
ห้า ที่ห้า Pe---. P------.
หก ที่หก Še--. Š-----.
   
เจ็ด ที่เจ็ด Se-----. S--------.
แปด ที่แปด Aš-----. A-------.
เก้า ที่เก้า De----. D-------.