ภาษาไทย » ภาษาลิทัวเนีย   อดีตกาล 4


84 [แปดสิบสี่]

อดีตกาล 4

-

84 [aštuoniasdešimt keturi]

Praeitis 4

84 [แปดสิบสี่]

อดีตกาล 4

-

84 [aštuoniasdešimt keturi]

Praeitis 4

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยlietuvių
อ่าน sk-----i
ผม / ดิฉัน อ่านแล้ว (A-) s-------.
ผม / ดิฉัน อ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว (A-) p---------- v--- r-----.
   
เข้าใจ su-----i
ผม / ดิฉัน เข้าใจแล้ว (A-) s-------.
ผม / ดิฉัน เข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว (A-) s------- v--- t-----.
   
ตอบ at-----i
ผม / ดิฉัน ตอบแล้ว (A-) a-------.
ผม / ดิฉัน ตอบคำถามทั้งหมดแล้ว (A-) a------- į v---- k--------.
   
ผม / ดิฉัน ทราบแล้ว – ผม / ดิฉัน ได้ทราบแล้ว (A-) ž---- – (a-) ž------.
ผม / ดิฉัน เขียน... – ผม / ดิฉัน ได้เขียน...แล้ว (A-) r---- – (a-) p-------.
ผม / ดิฉันได้ยิน... – ผม / ดิฉัน เคยได้ยิน...แล้ว (A-) g------ – (a-) g------- / i-------.
   
ผม / ดิฉัน กำลังไปรับ... – ผม / ดิฉันได้ไปรับ...แล้ว (A-) a----- – (a-) a-------.
ผม / ดิฉัน กำลังนำ...มา – ผม / ดิฉัน ได้นำ...มาแล้ว (A-) a- (s-) n--- – (a-) a- (s-) n-----.
ผม / ดิฉัน ซื้อ... – ผม / ดิฉันได้ซื้อ...แล้ว (A-) p---- – (a-) n-------.
   
ผม / ดิฉัน คาดไว้ว่า... – ผม / ดิฉัน ได้คาดไว้แล้วว่า... Aš t- t------- – a- t- t--------.
ผม / ดิฉัน อธิบาย... – ผม / ดิฉันได้อธิบาย...แล้ว (A-) a------ – (a-) p---------.
ผม / ดิฉัน รู้... – ผม / ดิฉัน รู้...แล้ว (A-) p------ / ž----- (a-) p-------- / ž------.