ภาษาไทย » ภาษามราฐี   การไปทำธุระ


51 [ห้าสิบเอ็ด]

การไปทำธุระ

-

५१ [एकावन्न]
51 [Ēkāvanna]

रोजची कामे, खरेदी इत्यादी
rōjacī kāmē, kharēdī ityādī

51 [ห้าสิบเอ็ด]

การไปทำธุระ

-

५१ [एकावन्न]
51 [Ēkāvanna]

रोजची कामे, खरेदी इत्यादी
rōjacī kāmē, kharēdī ityādī

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยमराठी
ผม / ดิฉัน อยากไปห้องสมุด मल- व-------- ज---- आ--.
m--- v----------- j----- ā--.
ผม / ดิฉัน อยากไปร้านขายหนังสือ मल- प----------- द------ ज---- आ--.
M--- p----------- d------- j----- ā--.
ผม / ดิฉัน อยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ मल- क----------- व---------------------- स------ ज---- आ--.
M--- k------------- v--------------------- s-------- j----- ā--.
   
ผม / ดิฉัน อยากยืมหนังสือ मल- ए- प----- घ------ आ--.
M--- ē-- p------ g------- ā--.
ผม / ดิฉัน อยากซื้อหนังสือ मल- ए- प----- ख---- क----- आ--.
M--- ē-- p------ k------ k------- ā--.
ผม / ดิฉัน อยากซื้อหนังสือพิมพ์ मल- ए- व-------- ख---- क----- आ--.
M--- ē-- v---------- k------ k------- ā--.
   
ผม / ดิฉัน อยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือ मल- ए- प----- घ--------- व-------- ज---- आ--.
M--- ē-- p------ g---------- v----------- j----- ā--.
ผม / ดิฉัน อยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ मल- ए- प----- ख---- क--------- प----------- द------ ज---- आ--.
M--- ē-- p------ k------ k----------- p----------- d------- j----- ā--.
ผม / ดิฉัน อยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ मल- ए- व-------- ख---- क--------- क----------- स------ ज---- आ--.
M--- ē-- v---------- k------ k----------- k------------- s-------- j----- ā--.
   
ผม / ดิฉัน อยากไปร้านแว่นตา मल- च---------- द------ ज---- आ--.
M--- c-------- d------- j----- ā--.
ผม / ดิฉัน อยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ต मल- स------------ ज---- आ--.
M--- s-------------- j----- ā--.
ผม / ดิฉัน อยากไปร้านขายขนมปัง मल- ब----- ज---- आ--.
M--- b------- j----- ā--.
   
ผม / ดิฉัน อยากซื้อแว่นตา मल- क--- च---- ख---- क----- आ---.
M--- k--- c---- k------ k------- ā----.
ผม / ดิฉัน อยากซื้อผลไม้และผัก मल- फ-- आ-- भ----- ख---- क------- आ---.
M--- p---- ā-- b----- k------ k-------- ā----.
ผม / ดิฉัน อยากซื้อขนมปัง मल- र-- आ-- प-- ख---- क----- आ---.
M--- r--- ā-- p--- k------ k------- ā----.
   
ผม / ดิฉัน อยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา मल- च---- ख---- क--------- च---------- द------ ज---- आ--.
M--- c---- k------ k----------- c-------- d------- j----- ā--.
ผม / ดิฉัน อยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อจะซื้อผลไม้และผัก मल- फ-- आ-- भ----- ख---- क--------- स------------ ज---- आ--.
M--- p---- ā-- b----- k------ k----------- s-------------- j----- ā--.
ผม / ดิฉัน อยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง मल- र-- आ-- प-- ख---- क--------- ब----- ज---- आ--.
M--- r--- ā-- p--- k------ k----------- b------- j----- ā--.