ภาษาไทย » ภาษามราฐี   อดีตกาล 4


84 [แปดสิบสี่]

อดีตกาล 4

-

८४ [चौ-याऐंशी]
84 [Cau-yā'ainśī]

भूतकाळ ४
bhūtakāḷa 4

84 [แปดสิบสี่]

อดีตกาล 4

-

८४ [चौ-याऐंशी]
84 [Cau-yā'ainśī]

भूतकाळ ४
bhūtakāḷa 4

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยमराठी
อ่าน वा---
v----ē
ผม / ดิฉัน อ่านแล้ว मी व----.
m- v-----.
ผม / ดิฉัน อ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว मी प---- क------ व----.
M- p---- k-------- v-----.
   
เข้าใจ सम---
S------ē
ผม / ดิฉัน เข้าใจแล้ว मी स----. / स----.
m- s-------. / S-------.
ผม / ดิฉัน เข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว मी प---- प-- स----. / स----.
M- p---- p---- s-------. / S-------.
   
ตอบ उत--- द---
U----- d--ē
ผม / ดิฉัน ตอบแล้ว मी उ---- द---.
m- u----- d---.
ผม / ดิฉัน ตอบคำถามทั้งหมดแล้ว मी स----- प--------- उ----- द---.
M- s------ p--------- u----- d---.
   
ผม / ดิฉัน ทราบแล้ว – ผม / ดิฉัน ได้ทราบแล้ว मल- त- म---- आ-- – म-- त- म---- ह---.
M--- t- m----- ā-- – m--- t- m----- h---.
ผม / ดิฉัน เขียน... – ผม / ดิฉัน ได้เขียน...แล้ว मी त- ल----- / ल----- – म- त- ल-----.
M- t- l-----/ l----- – m- t- l-----.
ผม / ดิฉันได้ยิน... – ผม / ดิฉัน เคยได้ยิน...แล้ว मी त- ऐ--- / ऐ--- – म- त- ऐ---.
M- t- a-----/ a----- – m- t- a-----.
   
ผม / ดิฉัน กำลังไปรับ... – ผม / ดิฉันได้ไปรับ...แล้ว मी त- म------. – म- त- म-----.
M- t- m---------. – M- t- m-------.
ผม / ดิฉัน กำลังนำ...มา – ผม / ดิฉัน ได้นำ...มาแล้ว मी त- आ----. – म- त- आ---.
M- t- ā------. – M- t- ā----.
ผม / ดิฉัน ซื้อ... – ผม / ดิฉันได้ซื้อ...แล้ว मी त- ख---- क---- – म- त- ख---- क---.
M- t- k------ k------- – m- t- k------ k---.
   
ผม / ดิฉัน คาดไว้ว่า... – ผม / ดิฉัน ได้คาดไว้แล้วว่า... मी त- अ--------. / अ--------. – म- त- अ-------- ह---.
M- t- a-------. / A-------. – M- t- a------- h---.
ผม / ดิฉัน อธิบาย... – ผม / ดิฉันได้อธิบาย...แล้ว मी स----- क--- स-----. / स-----. – म- स----- क--- स-------.
M- s----- k----- s------. / S------. – M- s----- k----- s--------.
ผม / ดิฉัน รู้... – ผม / ดิฉัน รู้...แล้ว मल- त- म---- आ-- – म-- त- म---- ह---.
M--- t- m----- ā-- – m--- t- m----- h---.