ภาษาไทย » ภาษามราฐี   วัน


9 [เก้า]

วัน

-

९ [नऊ]
9 [Na'ū]

आठवड्याचे दिवस
āṭhavaḍyācē divasa

9 [เก้า]

วัน

-

९ [नऊ]
9 [Na'ū]

आठवड्याचे दिवस
āṭhavaḍyācē divasa

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยमराठी
วันจันทร์ सो----
s------a
วันอังคาร मं-----
m---------a
วันพุธ बु----
b-------a
   
วันพฤหัสบดี गु-----
g------a
วันศุกร์ शु------
ś-------a
วันเสาร์ शन----
ś------a
   
วันอาทิตย์ रव----
r------a
สัปดาห์ / อาทิตย์ आठ---
ā------ā
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ सो--------- र-----------
s------------- r--------------a
   
วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ पह--- द--- आ-- स-----.
p----- d----- ā-- s-------.
วันที่สองคือวันอังคาร दु--- द--- आ-- म------.
D----- d----- ā-- m----------.
วันที่สามคือวันพุธ ति--- द--- आ-- ब-----.
T----- d----- ā-- b--------.
   
วันทีสี่คือวันพฤหัสบดี चौ-- द--- आ-- ग------.
C----- d----- ā-- g-------.
วันที่ห้าคือวันศุกร์ पा--- द--- आ-- श-------.
P----- d----- ā-- ś--------.
วันที่หกคือวันเสาร์ सह--- द--- आ-- श-----.
S----- d----- ā-- ś-------.
   
วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ सा--- द--- आ-- र-----.
S----- d----- ā-- r-------.
หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน सप------ स-- द--- अ----.
S-------- s--- d----- a------.
เราทำงานเพียงห้าวัน आम--- फ--- प-- द--- क-- क---.
Ā--- p----- p--- d----- k--- k-----.