ภาษาไทย » ภาษาโปแลนด์   อดีตกาล 3


83 [แปดสิบสาม]

อดีตกาล 3

-

+ 83 [osiemdziesiąt trzy]

+ Przeszłość 3

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยpolski
โทรศัพท์ ro------- p---- t-----n +
ผม / ดิฉัน โทรศัพท์แล้ว Ro--------- / R---------- p---- t------. +
ผม / ดิฉัน ได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา Pr--- c--- c--- r---------- / r---------- p---- t------. +
   
ถาม py--ć +
ผม / ดิฉัน ถามแล้ว Py----- / P------. +
ผม / ดิฉัน ได้ถามเสมอ Za---- p------ / p------. +
   
เล่า op------ć +
ผม / ดิฉัน เล่าแล้ว Op--------- / o----------. +
ผม / ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว Op----------- / O------------ c--- h-------. +
   
เรียน uc--- s-ę +
ผม / ดิฉัน เรียนแล้ว Uc----- / U------ s--. +
ผม / ดิฉัน เรียนตลอดทั้งค่ำเลย Uc----- / U------ s-- p---- c--- w------. +
   
ทำงาน pr-----ć +
ผม / ดิฉัน ทำงานแล้ว Pr-------- / P---------. +
ผม / ดิฉัน ทำงานทั้งวันเลย Pr-------- / P--------- p---- c--- d----. +
   
รับประทาน / ทาน je-ć +
ผม / ดิฉัน ทานแล้ว Ja---- / J-----. +
ผม / ดิฉัน ทานอาหารทั้งหมดแล้ว Zj----- / Z------ c--- j-------. +