ภาษาไทย » ภาษาโปแลนด์   วัน


9 [เก้า]

วัน

-

+ 9 [dziewięć]

+ Dni tygodnia

9 [เก้า]

วัน

-

9 [dziewięć]

Dni tygodnia

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยpolski
วันจันทร์ Po---------k +
วันอังคาร Wt---k +
วันพุธ Śr--a +
   
วันพฤหัสบดี Cz-----k +
วันศุกร์ Pi---k +
วันเสาร์ So---a +
   
วันอาทิตย์ Ni------a +
สัปดาห์ / อาทิตย์ ty----ń +
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ od p----------- d- n-------i +
   
วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ Pi------ d---- t- p-----------. +
วันที่สองคือวันอังคาร Dr--- d---- t- w-----. +
วันที่สามคือวันพุธ Tr---- d---- t- ś----. +
   
วันทีสี่คือวันพฤหัสบดี Cz----- d---- t- c-------. +
วันที่ห้าคือวันศุกร์ Pi--- d---- t- p-----. +
วันที่หกคือวันเสาร์ Sz---- d---- t- s-----. +
   
วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ Si---- d---- t- n--------. +
หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน Ty----- m- s----- d--. +
เราทำงานเพียงห้าวัน My p-------- t---- p--- d--. +