ภาษาไทย » ภาษาโปรตุเกส PT   ตัวเลข


7 [เจ็ด]

ตัวเลข

-

7 [sete]

Números

7 [เจ็ด]

ตัวเลข

-

7 [sete]

Números

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยportuguês PT
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ: Eu c----:
หนึ่ง สอง สาม um- d---- t--s
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับถึงสาม Eu c---- a-- t---.
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับต่อไป: Eu c------- a c-----:
สี่ ห้า หก qu----- c----- s--s
เจ็ด แปด เก้า se--- o---- n--e
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ Eu c----.
คุณ นับ Tu c-----.
เขานับ El- c----.
   
หนึ่ง ที่หนึ่ง Um. O p-------. / A p-------.
สอง ที่สอง Do--. O s------. / A s------.
สาม ที่สาม Tr--. O t-------. / A t-------.
   
สี่ ที่สี่ Qu----. O q-----. / A q-----.
ห้า ที่ห้า Ci---. O q-----. / A q-----.
หก ที่หก Se--. O s----. / A s----.
   
เจ็ด ที่เจ็ด Se--. O s-----. / A s-----.
แปด ที่แปด Oi--. O o-----. / A o-----.
เก้า ที่เก้า No--. O n---. / A n---.