ภาษาไทย » ภาษาโรมาเนีย   ลำดับเลข


61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

61 [şaizeci şi unu]

Numere ordinale

61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

61 [şaizeci şi unu]

Numere ordinale

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยromână
เดือนแรกคือเดือนมกราคม Pr--- l--- e--- i-------.
เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ A d--- l--- e--- f--------.
เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม A t---- l--- e--- m-----.
   
เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน A p---- l--- e--- a------.
เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม A c----- l--- e--- m--.
เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน A ş---- l--- e--- i----.
   
หกเดือนคือครึ่งปี Şa-- l--- î-------- o j------- d- a-.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ia------- f--------- m-----,
เมษายน พฤษภาคมและมิถุนายน ap------ m-- ş- i----.
   
เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม A ş----- l--- e--- i----.
เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม A o--- l--- e--- a-----.
เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน A n--- l--- e--- s---------.
   
เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม A z---- l--- e--- o--------.
เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน A u---------- l--- e--- n--------.
เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม A d------------ l--- e--- d--------.
   
สิบสองเดือนคือหนึ่งปี Do--------- l--- î-------- u- a-.
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน iu---- a------ s---------,
ตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม oc-------- n--------- d--------.