ภาษาไทย » ภาษาโรมาเนีย   อดีตกาล 3


83 [แปดสิบสาม]

อดีตกาล 3

-

83 [optzeci şi trei]

Trecut 3

83 [แปดสิบสาม]

อดีตกาล 3

-

83 [optzeci şi trei]

Trecut 3

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยromână
โทรศัพท์ a v---- l- t-----n
ผม / ดิฉัน โทรศัพท์แล้ว Am v----- l- t------.
ผม / ดิฉัน ได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา Am v----- t-- t----- l- t------.
   
ถาม a î-----a
ผม / ดิฉัน ถามแล้ว Am î-------.
ผม / ดิฉัน ได้ถามเสมอ Am î------- î----------.
   
เล่า a p-----i
ผม / ดิฉัน เล่าแล้ว Am p-------.
ผม / ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว Am p------- t---- p-------.
   
เรียน a î----a
ผม / ดิฉัน เรียนแล้ว Am î------.
ผม / ดิฉัน เรียนตลอดทั้งค่ำเลย Am î------ t---- s----.
   
ทำงาน a l---a
ผม / ดิฉัน ทำงานแล้ว Am l-----.
ผม / ดิฉัน ทำงานทั้งวันเลย Am l----- t---- z---.
   
รับประทาน / ทาน a m---a
ผม / ดิฉัน ทานแล้ว Am m-----.
ผม / ดิฉัน ทานอาหารทั้งหมดแล้ว Am m----- t---- m-------.