ภาษาไทย » ภาษาโรมาเนีย   อดีตกาล 4


84 [แปดสิบสี่]

อดีตกาล 4

-

84 [optzeci şi patru]

Trecut 4

84 [แปดสิบสี่]

อดีตกาล 4

-

84 [optzeci şi patru]

Trecut 4

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยromână
อ่าน a c--i
ผม / ดิฉัน อ่านแล้ว Am c----.
ผม / ดิฉัน อ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว Am c---- t-- r------.
   
เข้าใจ a î------e
ผม / ดิฉัน เข้าใจแล้ว Am î------.
ผม / ดิฉัน เข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว Am î------ t-- t-----.
   
ตอบ a r------e
ผม / ดิฉัน ตอบแล้ว Am r------.
ผม / ดิฉัน ตอบคำถามทั้งหมดแล้ว Am r------ l- t---- î----------.
   
ผม / ดิฉัน ทราบแล้ว – ผม / ดิฉัน ได้ทราบแล้ว Şt-- a--- – a- ş---- a---.
ผม / ดิฉัน เขียน... – ผม / ดิฉัน ได้เขียน...แล้ว Sc--- a--- – a- s---- a---.
ผม / ดิฉันได้ยิน... – ผม / ดิฉัน เคยได้ยิน...แล้ว Au- a--- – a- a---- a---.
   
ผม / ดิฉัน กำลังไปรับ... – ผม / ดิฉันได้ไปรับ...แล้ว Ia- a--- – a- l--- a---.
ผม / ดิฉัน กำลังนำ...มา – ผม / ดิฉัน ได้นำ...มาแล้ว Ad-- a--- – a- a--- a---.
ผม / ดิฉัน ซื้อ... – ผม / ดิฉันได้ซื้อ...แล้ว Cu---- a--- – a- c------- a---.
   
ผม / ดิฉัน คาดไว้ว่า... – ผม / ดิฉัน ได้คาดไว้แล้วว่า... Aş---- a--- – a- a------- a---.
ผม / ดิฉัน อธิบาย... – ผม / ดิฉันได้อธิบาย...แล้ว Ex---- a--- – a- e------- a---.
ผม / ดิฉัน รู้... – ผม / ดิฉัน รู้...แล้ว Cu---- a--- – a- c------- a---.