ภาษาไทย » ภาษาสวีเดน   อดีตกาล 4


84 [แปดสิบสี่]

อดีตกาล 4

-

84 [åttiofyra]

Förfluten tid 4

84 [แปดสิบสี่]

อดีตกาล 4

-

84 [åttiofyra]

Förfluten tid 4

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยsvenska
อ่าน lä-a
ผม / ดิฉัน อ่านแล้ว Ja- h-- l---.
ผม / ดิฉัน อ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว Ja- h-- l--- h--- r------.
   
เข้าใจ fö---å
ผม / ดิฉัน เข้าใจแล้ว Ja- h-- f-------.
ผม / ดิฉัน เข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว Ja- h-- f------- h--- t-----.
   
ตอบ sv--a
ผม / ดิฉัน ตอบแล้ว Ja- h-- s-----.
ผม / ดิฉัน ตอบคำถามทั้งหมดแล้ว Ja- h-- s----- p- a--- f-------.
   
ผม / ดิฉัน ทราบแล้ว – ผม / ดิฉัน ได้ทราบแล้ว Ja- v-- d-- – j-- h-- v---- d--.
ผม / ดิฉัน เขียน... – ผม / ดิฉัน ได้เขียน...แล้ว Ja- s------ d-- – j-- h-- s------ d--.
ผม / ดิฉันได้ยิน... – ผม / ดิฉัน เคยได้ยิน...แล้ว Ja- h-- d-- – j-- h-- h--- d--.
   
ผม / ดิฉัน กำลังไปรับ... – ผม / ดิฉันได้ไปรับ...แล้ว Ja- h----- d-- – j-- h-- h----- d--.
ผม / ดิฉัน กำลังนำ...มา – ผม / ดิฉัน ได้นำ...มาแล้ว Ja- t-- m-- d-- – j-- h-- t---- m-- d--.
ผม / ดิฉัน ซื้อ... – ผม / ดิฉันได้ซื้อ...แล้ว Ja- k---- d-- – j-- h-- k--- d--.
   
ผม / ดิฉัน คาดไว้ว่า... – ผม / ดิฉัน ได้คาดไว้แล้วว่า... Ja- f-------- m-- d-- – d-- h-- j-- f-------- m--.
ผม / ดิฉัน อธิบาย... – ผม / ดิฉันได้อธิบาย...แล้ว Ja- f-------- d-- – d-- h-- j-- f--------.
ผม / ดิฉัน รู้... – ผม / ดิฉัน รู้...แล้ว Ja- k----- d-- – j-- h-- k--- d--.