ภาษาไทย » ภาษาเตลูกู   ตัวเลข


7 [เจ็ด]

ตัวเลข

-

+ 7 [ఏడు]7 [Ēḍu]

+ అంకెలుAṅkelu

7 [เจ็ด]

ตัวเลข

-

7 [ఏడు]
7 [Ēḍu]

అంకెలు
Aṅkelu

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยతెలుగు
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ: నే-- ల-----------
N--- l-----------u
+
หนึ่ง สอง สาม ఒక--- ర----- మ---
O----- r----- m--u
+
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับถึงสาม నే-- మ--- వ--- ల-----------
N--- m--- v----- l-----------u
+
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับต่อไป: నే-- ద--- త------- ల------------
N--- d--- t--------- l------------:
+
สี่ ห้า หก నా----- ఐ--- ఆ---
N------ a---- ā--,
+
เจ็ด แปด เก้า ఏడ-- ఎ------- త-------
Ē--- e------- t------i
+
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ నే-- ల-----------
N--- l-----------u
+
คุณ นับ ను---- ల----------
N---- l--------u
+
เขานับ అత-- ల-----------
A---- l-----------u
+
   
หนึ่ง ที่หนึ่ง ఒక--. మ------
O----. M------i
+
สอง ที่สอง రె---. ర------
R----. R-------i
+
สาม ที่สาม మూ--. మ-----
M---. M------i
+
   
สี่ ที่สี่ నా----. న-------
N-----. N-------i
+
ห้า ที่ห้า ఐద-. ఐ----
A---. A------i
+
หก ที่หก ఆర-. ఆ----
Ā--. Ā-----i
+
   
เจ็ด ที่เจ็ด ఏడ-. ఏ----
Ē--. Ē-----i
+
แปด ที่แปด ఎన-----. ఎ--------
E------. E---------i
+
เก้า ที่เก้า తొ------. త---------
T-------. T----------i
+