ภาษาไทย » ภาษาเติร์ก   อดีตกาล 3


83 [แปดสิบสาม]

อดีตกาล 3

-

83 [seksen üç]

Geçmiş zaman 3

83 [แปดสิบสาม]

อดีตกาล 3

-

83 [seksen üç]

Geçmiş zaman 3

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยTürkçe
โทรศัพท์ te----- e---k
ผม / ดิฉัน โทรศัพท์แล้ว Te----- e----.
ผม / ดิฉัน ได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา De----- t------ e----.
   
ถาม so---k
ผม / ดิฉัน ถามแล้ว So----.
ผม / ดิฉัน ได้ถามเสมอ He- s-----.
   
เล่า an-----k
ผม / ดิฉัน เล่าแล้ว An------.
ผม / ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว Bü--- h------- a-------.
   
เรียน öğ-----k
ผม / ดิฉัน เรียนแล้ว Öğ------.
ผม / ดิฉัน เรียนตลอดทั้งค่ำเลย Bü--- a---- ö-------.
   
ทำงาน ça-----k
ผม / ดิฉัน ทำงานแล้ว Ça------.
ผม / ดิฉัน ทำงานทั้งวันเลย Bü--- g-- ç-------.
   
รับประทาน / ทาน ye--- y---k
ผม / ดิฉัน ทานแล้ว Ye--- y----.
ผม / ดิฉัน ทานอาหารทั้งหมดแล้ว Ye----- h------ y----.