ภาษาไทย » ภาษาเวียดนาม   ลำดับเลข


61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

61 [Sáu mươi mốt]

Số thứ tự

61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

61 [Sáu mươi mốt]

Số thứ tự

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยTiếng Việt
เดือนแรกคือเดือนมกราคม Th--- t-- n--- l- t---- g----.
เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ Th--- t-- h-- l- t---- h--.
เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม Th--- t-- b- l- t---- b-.
   
เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน Th--- t-- t- l- t---- t-.
เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม Th--- t-- n-- l- t---- n--.
เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน Th--- t-- s-- l- t---- s--.
   
หกเดือนคือครึ่งปี Sá- t---- l- n-- n--.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม Th--- g----- t---- h--- t---- b-,
เมษายน พฤษภาคมและมิถุนายน Th--- t-- t---- n-- v- t---- s--.
   
เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม Th--- t-- b-- l- t---- b-- .
เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม Th--- t-- t-- l- t---- t--.
เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน Th--- t-- c--- l- t---- c---.
   
เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม Th--- t-- m--- l- t---- m---.
เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน Th--- t-- m--- m-- l- t---- m--- m--.
เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม Th--- t-- m--- h-- l- t---- m--- h--.
   
สิบสองเดือนคือหนึ่งปี Mư-- h-- t---- l- m-- n--.
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Th--- b--- t---- t--- t---- c---,
ตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม Th--- m---- t---- m--- m-- v- t---- m--- h--.