ภาษาไทย » ภาษาเวียดนาม   ตัวเลข


7 [เจ็ด]

ตัวเลข

-

7 [Bảy]

Số

7 [เจ็ด]

ตัวเลข

-

7 [Bảy]

Số

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยTiếng Việt
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ: Tô- đ--:
หนึ่ง สอง สาม mộ-- h--- ba
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับถึงสาม Tô- đ-- đ-- b-.
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับต่อไป: Tô- đ-- t---:
สี่ ห้า หก bố-- n--- s--,
เจ็ด แปด เก้า bả-- t--- c--n
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ Tô- đ--.
คุณ นับ Bạ- đ--.
เขานับ An- ấ- đ--.
   
หนึ่ง ที่หนึ่ง Mộ-. N---- t-- n---.
สอง ที่สอง Ha-. N---- t-- h-- / n--.
สาม ที่สาม Ba. N---- t-- b-.
   
สี่ ที่สี่ Bố-. N---- t-- t-.
ห้า ที่ห้า Nă-. N---- t-- n--.
หก ที่หก Sá-. N---- t-- s--.
   
เจ็ด ที่เจ็ด Bả-. N---- t-- b--.
แปด ที่แปด Tá-. N---- t-- t--.
เก้า ที่เก้า Ch--. N---- t-- c---.