ภาษาไทย » ภาษาเวียดนาม   อดีตกาล 4


84 [แปดสิบสี่]

อดีตกาล 4

-

84 [Tám mươi tư]

Quá khứ 4

84 [แปดสิบสี่]

อดีตกาล 4

-

84 [Tám mươi tư]

Quá khứ 4

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยTiếng Việt
อ่าน Đọc
ผม / ดิฉัน อ่านแล้ว Tô- đ- đ--.
ผม / ดิฉัน อ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว Tô- đ- đ-- c- c--- t--- t----- r--.
   
เข้าใจ Hi-u
ผม / ดิฉัน เข้าใจแล้ว Tô- đ- h---.
ผม / ดิฉัน เข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว Tô- đ- h--- c- b-- đ--.
   
ตอบ Tr- l-i
ผม / ดิฉัน ตอบแล้ว Tô- đ- t-- l--.
ผม / ดิฉัน ตอบคำถามทั้งหมดแล้ว Tô- đ- t-- l-- t-- c- c-- c-- h--.
   
ผม / ดิฉัน ทราบแล้ว – ผม / ดิฉัน ได้ทราบแล้ว Tô- b--- c-- n-- – t-- đ- b--- c-- n--.
ผม / ดิฉัน เขียน... – ผม / ดิฉัน ได้เขียน...แล้ว Tô- v--- c-- n-- – t-- đ- v--- c-- n--.
ผม / ดิฉันได้ยิน... – ผม / ดิฉัน เคยได้ยิน...แล้ว Tô- n--- c-- n-- – t-- đ- n--- c-- n--.
   
ผม / ดิฉัน กำลังไปรับ... – ผม / ดิฉันได้ไปรับ...แล้ว Tô- l-- c-- n-- – t-- đ- l-- c-- n--.
ผม / ดิฉัน กำลังนำ...มา – ผม / ดิฉัน ได้นำ...มาแล้ว Tô- m--- c-- n-- – t-- đ- m--- c-- n--.
ผม / ดิฉัน ซื้อ... – ผม / ดิฉันได้ซื้อ...แล้ว Tô- m-- c-- n-- – t-- đ- m-- c-- n--.
   
ผม / ดิฉัน คาดไว้ว่า... – ผม / ดิฉัน ได้คาดไว้แล้วว่า... Tô- m--- c-- c-- n-- – t-- đ- m--- c-- c-- n--.
ผม / ดิฉัน อธิบาย... – ผม / ดิฉันได้อธิบาย...แล้ว Tô- g--- t---- đ--- n-- – t-- đ- g--- t---- đ--- n--.
ผม / ดิฉัน รู้... – ผม / ดิฉัน รู้...แล้ว Tô- b--- c-- n-- – t-- đ- b--- c-- n--.