ภาษาไทย » ภาษาจีน   เหตุผลบางประการ


75 [เจ็ดสิบห้า]

เหตุผลบางประการ

-

+ 75[七十五]75 [Qīshíwǔ]

+ 解释,说明某件事情1jiěshì, shuōmíng mǒu jiàn shìqíng 1

75 [เจ็ดสิบห้า]

เหตุผลบางประการ

-

75[七十五]
75 [Qīshíwǔ]

解释,说明某件事情1
jiěshì, shuōmíng mǒu jiàn shìqíng 1

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทย中文
ทำไมคุณไม่มา ครับ / คะ? 您 为-- 没- 呢 ?
n-- w------- m-- l-- n-?
+
อากาศแย่มาก 天气 太-- 了 。
T----- t-- z-------.
+
ผม / ดิฉัน ไม่มาเพราะอากาศแย่มาก 我 不- 了- 因- 天- 太 糟- 了 。
W- b- l----- y-- w-- t----- t-- z-------.
+
   
ทำไมเขาถึงไม่มา ครับ / คะ? 他 为-- 没- 呢 ?
T- w------- m-- l-- n-?
+
เขาไม่ได้รับเชิญ 他 没- 被-- 。
T- m----- b-- y------.
+
เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ 他 不-- 因- 他 没- 被-- 。
T- b- l--- y----- t- m----- b-- y------.
+
   
ทำไมคุณไม่มา ครับ / คะ? 你 为-- 没- 呢 ?
N- w------- m-- l-- n-?
+
ผม / ดิฉัน ไม่มีเวลา 我 没- 时- 。
W- m----- s------.
+
ผม / ดิฉัน ไม่มาเพราะไม่มีเวลา 我 不-- 因- 我 没- 时- 。
W- b- l--- y----- w- m----- s------.
+
   
ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะ ครับ / คะ? 你 为-- 不--- 呢 ?
N- w------- b- l-- x----- n-?
+
ผม / ดิฉัน ยังต้องทำงาน ครับ / คะ 我 还- 工- 。
W- h-- d- g------.
+
ผม / ดิฉัน ไม่อยู่ต่อเพราะยังต้องทำงาน ครับ / คะ 我 不 留--- 因- 我 还- 工- 。
W- b- l-- x------ y----- w- h-- d- g------.
+
   
ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะ ครับ / คะ? 您 为-- 现- 就 走 ?
N-- w------- x------ j-- z--?
+
ผม / ดิฉัน ง่วง ครับ / คะ 我 累 了 。
W- l----.
+
ผม / ดิฉัน จะไปเพราะ ผม / ดิฉัน ง่วงแล้ว ครับ / คะ 我 走 了 , 因- 我 累 了 。
W- z------- y----- w- l----.
+
   
ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะ ครับ / คะ? 您 为-- 现- 就 走 呢 ?
N-- w------- x------ j-- z-- n-?
+
ดึกแล้ว ครับ / คะ 已经 很- 了 。
Y----- h-- w----.
+
ผม / ดิฉัน จะไปเพราะดึกแล้ว ครับ / คะ 我 得- 了- 因- 已- 很- 了 。
W- d- z------- y-- w-- y----- h-- w----.
+