ภาษาไทย » ภาษาจีน   คำสันธาน 4


97 [เก้าสิบเจ็ด]

คำสันธาน 4

-

97 [九十七]
97 [Jiǔshíqī]

连词 4
liáncí 4

97 [เก้าสิบเจ็ด]

คำสันธาน 4

-

97 [九十七]
97 [Jiǔshíqī]

连词 4
liáncí 4

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทย中文
เขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ 他睡-----------
t- s--------- s----- d------ h-- k-----.
เขายังอยู่ ทั้งที่ดึกแล้ว 他还-----------
T- h-- m-- z--- s----- y----- h-- w----.
เขาไม่มา ทั้งที่เรานัดกันแล้ว 他没-----------
T- m----- l--- j------ w---- y-- h----.
   
โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ 电视---- 他-------
D------ k-- z----- t- q-- r------ s--------.
ดึกแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ 已经---- 他------
Y----- h-- w----- t- r------ h-- m-- z--.
เรานัดกันแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา 我们------ 他------
W---- y----- y-- h----- t- r------ m----- l--.
   
ทั้ง ๆที่เขาไม่มีใบขับขี่ เขาก็ขับรถ 尽管-------- 他-----
J------ t- m----- j----- z------- t- r------ k-----.
ถึงแม้ถนนลื่น เขาก็ขับรถเร็ว 尽管------------
J------ l----- h--- t- r------ k-- d- h-- k---.
เขาขี่จักรยาน ทั้ง ๆที่เขาเมา 尽管------------
J------ t- h- z----- t- r--- q- z--------.
   
เขาไม่มีใบขับขี่ ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังขับรถ 他没------ 却-----
T- m----- j----- z------- q-- r------ k-----.
ทั้งๆที่ถนนลื่น ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังขับรถเร็ว 路面------------
L----- h-- h--- t- r------ k-- d- z---- k---.
เขาเมา ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังขี่จักรยาน 他喝------------
T- h- z----- d-- q-- r------ q- z--------.
   
เธอหางานไม่ได้ ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย 她没--------------
T- m----- z------ g------- j------ t- s---- g-- d----.
เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม 她不-----------
T- b- q- k-- y------- j------ t- t-------.
เธอซื้อรถ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม 她买-----------
T- m---- y- l---- c--- j------ t- m-- q---.
   
เธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว ถึงอย่างนั้นเธอก็หางานไม่ได้ 她上--------------
T- s---- g-- d----- d-- t- r------ m-- z------ g------.
เธอมีอาการเจ็บปวด ถึงอย่างนั้น่เธอก็ไม่ไปหาหมอ 她很-----------
T- h-- t---- d-- t- r------ b- q- k-- y-----g
เธอไม่มีเงิน ถึงอย่างนั้นเธอก็ซื้อรถ 她没---------
t- m-- q---- d-- t- r------ m-- c--.