Türkçe » İngilizce UK   Sıralama sayıları


61 [altmış bir]

Sıralama sayıları

-

+ 61 [sixty-one]

+ Ordinal numbers

Metni görmek için tıklayın:   
TürkçeEnglish UK
Ilk ay Ocaktır. Th- f---- m---- i- J------. +
Ikinci ay Şubattır. Th- s----- m---- i- F-------. +
Üçüncü ay Marttır. Th- t---- m---- i- M----. +
   
Dördüncü ay Nisandır. Th- f----- m---- i- A----. +
Beşinci ay Mayıstır. Th- f---- m---- i- M--. +
Altıncı ay Hazirandır. Th- s---- m---- i- J---. +
   
Altı ay yarım yıldır. Si- m----- m--- h--- a y---. +
Ocak, Şubat, Mart, Ja------ F-------- M----, +
Nisan, Mayıs ve Haziran. Ap---- M-- a-- J---. +
   
Yedinci ay Temmuzdur. Th- s------ m---- i- J---. +
Sekizinci ay Ağustostur. Th- e----- m---- i- A-----. +
Dokuzuncu ay Eylüldür. Th- n---- m---- i- S--------. +
   
Onuncu ay Ekimdir. Th- t---- m---- i- O------. +
Onbirinci ay Kasımdır. Th- e------- m---- i- N-------. +
Onikinci ay Aralıktır. Th- t------ m---- i- D-------. +
   
Oniki ay bir yıldır. Tw---- m----- m--- a y---. +
Temmuz, Ağustos, Eylül, Ju--- A------ S--------, +
Ekim, Kasım ve Aralık. Oc------ N------- a-- D-------. +
   

Anadil her zaman en önemli dil olarak kalır

Anadilimiz, ilk öğrendiğimiz dildir. Bunu bilinçsizce ediniriz, yani farkına varmadan. Birçok insanın sadece tek anadili vardır. Tüm diğer öğrenilen diller yabancı dil olarak öğrenilmektedir. Elbette birçok dil ile büyüyen insanlarda var. Ama bu dilleri eşit iyi konuşmamaktadırlar. Çoğu zaman diller farklı durumlarda da kullanılmaktadırlar. Örneğin bir dil işte, diğerini ise evde kullanılıyor. Bir dili ne denli iyi konuştuğumuz birçok etkene bağlıdır. Şayet küçük çocuk iken öğrenirsek, bunu genelde çok iyi öğreniyoruz. Dil merkezimiz çünkü o yaşlarda en etkili biçimde çalışır. Ne sıklıkta bir dili konuştuğumuz da önemlidir.

Ne kadar çok bir dili kullanırsak, o kadar daha iyi konuşuruz. Araştırmacılar; iki dili eşit bir şekilde bilmenin mümkün olmadığını, ve bir dilin her zaman daha önemli olduğunu düşünüyorlar. Deneyler de bu hipotezi kanıtlamaktadır. Bilimsel bir çalışma için değişik insanlar üzerinde test yapılmıştır. Deneklerin bir bölümü iki dili akıcı konuşuyorlardı. Bunlar anadil olarak Çince ve İngilizce idi. Deneklerin diğer yarısı ise anadil olarak İngilizce konuşuyorlardı. Test edilen kişiler İngilizce olarak çözmeleri gereken kolay görevler verildi. Bu çalışmayı yaparken beyinlerin aktiviteleri ölçüldü. Ve kişiler arasında farklılıklar tespit edildi! Çok dillilerde bir beyin bölümünün özellikle aktiflik gösterirken, tek dilliler bu beyin bölümünde tam tersine hiçbir aktivite göstermediler. Her iki grup verilen görevi aynı hız ve aynı verimlilikte çözmüşlerdi. Yine de Çinliler her şeyi kendi ana dillerine çevirmişlerdir…