Türkçe » İngilizce UK   Sıralama sayıları


61 [altmış bir]

Sıralama sayıları

-

61 [sixty-one]

Ordinal numbers

61 [altmış bir]

Sıralama sayıları

-

61 [sixty-one]

Ordinal numbers

Metni görmek için tıklayın:   
TürkçeEnglish UK
Ilk ay Ocaktır. Th- f---- m---- i- J------.
Ikinci ay Şubattır. Th- s----- m---- i- F-------.
Üçüncü ay Marttır. Th- t---- m---- i- M----.
   
Dördüncü ay Nisandır. Th- f----- m---- i- A----.
Beşinci ay Mayıstır. Th- f---- m---- i- M--.
Altıncı ay Hazirandır. Th- s---- m---- i- J---.
   
Altı ay yarım yıldır. Si- m----- m--- h--- a y---.
Ocak, Şubat, Mart, Ja------ F-------- M----,
Nisan, Mayıs ve Haziran. Ap---- M-- a-- J---.
   
Yedinci ay Temmuzdur. Th- s------ m---- i- J---.
Sekizinci ay Ağustostur. Th- e----- m---- i- A-----.
Dokuzuncu ay Eylüldür. Th- n---- m---- i- S--------.
   
Onuncu ay Ekimdir. Th- t---- m---- i- O------.
Onbirinci ay Kasımdır. Th- e------- m---- i- N-------.
Onikinci ay Aralıktır. Th- t------ m---- i- D-------.
   
Oniki ay bir yıldır. Tw---- m----- m--- a y---.
Temmuz, Ağustos, Eylül, Ju--- A------ S--------,
Ekim, Kasım ve Aralık. Oc------ N------- a-- D-------.