Türkçe » Macarca   Geçmiş zaman 3


83 [seksen üç]

Geçmiş zaman 3

-

+ 83 [nyolcvanhárom]

+ Múlt 3

83 [seksen üç]

Geçmiş zaman 3

-

83 [nyolcvanhárom]

Múlt 3

Metni görmek için tıklayın:   
Türkçemagyar
telefon etmek te--------i +
Telefon ettim. Te----------. +
Devamlı telefon ettim. Az e---- i----- t-----------. +
   
sormak ké-----i +
Sordum. Ké-------. +
Hep sordum. Mi---- k--------. +
   
anlatmak me----i +
Anlattım. Me------. +
Bütün hikâyeyi anlattım. Az e---- t--------- e---------. +
   
öğrenmek ta----i +
Öğrendim. Ta------. +
Bütün akşam öğrendim. Eg--- e--- t-------. +
   
çalışmak do-----i +
Çalıştım. Do-------. +
Bütün gün çalıştım. Eg--- n-- d--------. +
   
yemek yemek en-i +
Yemek yedim. Et---. +
Yemeğin hepsini yedim. Az ö----- é---- m-------. +
   

Dilbilimin tarihi

Diller insanları her zaman cezbetmiştir. Bundan dolayı dilbilimin tarihi çok uzundur. Dilbilimi, dil ile olan sistematik bir uğraştır. Binyıllar önce bile insanoğlu dil hakkında düşünmeye başlamıştır. Bu esnada değişik kültürler farklı sistemler oluşturmuşlardır. Böylece dil hakkında farklı betimlemeler ortaya çıkmıştır. Günümüzdeki dilbilimi antik teoriler üzerine kurulmuştur. Özellikle Yunanistan’da birçok gelenek saptanmıştır. Ama dil hakkındaki en eski eser ise Hindistan’dan gelmektedir. Bu eser yaklaşık 3000 yıl önce gramerci Sakatayana tarafından yazılmıştır. Antik döneminde ise Platon gibi filozoflar dil konusu ile çalışmalar yapmışlardır. Romalı yazarlar daha sonra teorilerini geliştirmişlerdir. Araplar da 8.ci yüzyılda kendi geleneklerini geliştirmişlerdir.

Eserleri Arap dilini ayrıntılı bir şekilde anlatmaktaydı. Yeniçağda ama özellikle dilin nereden geldiği araştırılmak istendi. Âlimlerin ilgisini özellikle dilin tarihi çekiyordu. 18. yüzyılda diller karşılaştırmaya başlanmıştır. Böylece dilin nasıl geliştiği anlaşılacaktı. Sonrada dilin bir sistem olması konusuna odaklanılmıştır. Dilin nasıl işlediği sorusu burada odak noktasıydı. Bugün dilbilimi altında birçok dal bulunmaktadır. 50li yıllardan beri birçok yeni dallar gelişmiştir. Bunların bir bölümü de olsa başka bilim dallarından etkilenmektedirler. Buna Psikolinguistik ya da Kültürlerarası iletişim örnek olarak verilebilir. Dil bilimin yeni alanlarının odak noktaları uzmanlaşmıştır. Buna örnek olarak feminist dilbilimi verilebilir. Dil bilimin tarihi yani devam etmektedir… Dilin var olduğu sürece, insanlar bu olgu hakkında düşünmeye devam edecektir!