Türkçe » Japonca   Sıralama sayıları


61 [altmış bir]

Sıralama sayıları

-

61 [六十一]
61 [Rokujūichi]

序数
josū

61 [altmış bir]

Sıralama sayıları

-

61 [六十一]
61 [Rokujūichi]

序数
josū

Metni görmek için tıklayın:   
Türkçe日本語
Ilk ay Ocaktır. 一番---------
i--------- n- t---- w- i------------.
Ikinci ay Şubattır. 二番---------
n------- n- t---- w- 2g--------.
Üçüncü ay Marttır. 三番---------
s-------- n- t---- w- 3g--------.
   
Dördüncü ay Nisandır. 四番---------
s-------- n- t---- w- 4g--------.
Beşinci ay Mayıstır. 五番---------
g------- n- t---- w- g----------.
Altıncı ay Hazirandır. 六番---------
r--------- n- t---- w- 6g--------.
   
Altı ay yarım yıldır. 六ヶ-------
r----------- d- h-----------.
Ocak, Şubat, Mart, 一月-------
i--------- 2g----- 3g----,
Nisan, Mayıs ve Haziran. 四月-------
4g----- g------- 6g----.
   
Yedinci ay Temmuzdur. 七番---------
n--------- n- t---- w- 7g--------.
Sekizinci ay Ağustostur. 八番---------
h---------- n- t---- w- h-------------.
Dokuzuncu ay Eylüldür. 九番---------
k-------- n- t---- w- 9g--------.
   
Onuncu ay Ekimdir. 十番---------
j------- n- t---- w- 10g--------.
Onbirinci ay Kasımdır. 十一-----------
j- i--------- n- t---- w- 11g--------.
Onikinci ay Aralıktır. 十二-----------
j- n------- n- t---- w- 12g--------.
   
Oniki ay bir yıldır. 十二--------
j- n--------- d- i----------.
Temmuz, Ağustos, Eylül, 七月-------
7G----- h---------- 9g----,
Ekim, Kasım ve Aralık. 十月---------
10g----- 11g----- 12g----.