Türkçe » Tayca   Geçmiş zaman 4


84 [seksen dört]

Geçmiş zaman 4

-

84 [แปดสิบสี่]
bhæ̀t-sìp′-sèe

อดีตกาล 4
à′-dèet-dhà′-gan

84 [seksen dört]

Geçmiş zaman 4

-

84 [แปดสิบสี่]
bhæ̀t-sìp′-sèe

อดีตกาล 4
à′-dèet-dhà′-gan

Metni görmek için tıklayın:   
Türkçeภาษาไทย
okumak อ่--
a-n
Okudum. ผม / ด---- อ-------
p------------------------o
Romanın hepsini okudum. ผม / ด---- อ-----------------------------
p------------------------------------------------------------o
   
anlamak เข----
k--------′
Anladım. ผม / ด---- เ---------
p-------------------------------o
Metnin hepsini anladım. ผม / ด---- เ-----------------------
p------------------------------------------------------o
   
cevap vermek ตอ-
d----p
Cevap verdim. ผม / ด---- ต------
p---------------------------o
Bütün sorulara cevap verdim. ผม / ด---- ต------------------
p--------------------------------------------------o
   
Bunu biliyorum – bunu biliyordum. ผม / ด---- ท------- – ผ- / ด---- ไ----------
p---------------------------------------------------------------------o
Bunu yazıyorum – bunu yazdım. ผม / ด---- เ----... – ผ- / ด---- ไ-------...แ---
p--------------------------------------------------------o
Bunu duyuyorum – bunu duydum. ผม / ด----------... – ผ- / ด---- เ--------...แ---
p-----------------------------------------------------------------o
   
Bunu alıyorum – bunu aldım. ผม / ด---- ก---------... – ผ- / ด------------...แ---
p-------------------------------------------------------------------------------o
Bunu getiriyorum – bunu getirdim. ผม / ด---- ก------...ม- – ผ- / ด---- ไ----...ม-----
p-----------------------------------------------------------------------o
Bunu satın alıyorum – bunu satın aldım. ผม / ด---- ซ---... – ผ- / ด-----------...แ---
p------------------------------------------------------o
   
Bunu bekliyorum – bunu bekliyordum. ผม / ด---- ค--------... – ผ- / ด---- ไ---------------...
p--------------------------------------------------------------------------̂
Bunu açıklıyorum – bunu açıkladım. ผม / ด---- อ-----... – ผ- / ด-------------...แ---
p----------------------------------------------------------------------o
Bunu tanıyorum – bunu tanıdım. ผม / ด---- ร--... – ผ- / ด---- ร--...แ---
p------------------------------------------------o