Tiếng Việt » Tiếng Anh UK   Cần – muốn


69 [sáu mươi chín]

Cần – muốn

-

+ 69 [sixty-nine]

+ to need – to want to

Nhấp để xem văn bản   
Tiếng ViệtEnglish UK
Tôi cần một cái giường. I n--- a b--. +
Tôi muốn ngủ. I w--- t- s----. +
Ở đây có một cái giường không? Is t---- a b-- h---? +
   
Tôi cần một cái đèn. I n--- a l---. +
Tôi muốn đọc. I w--- t- r---. +
Ở đây có một cái đèn không? Is t---- a l--- h---? +
   
Tôi cần điện thoại. I n--- a t--------. +
Tôi muốn gọi điện thoại. I w--- t- m--- a c---. +
Ở đây có điện thoại không? Is t---- a t-------- h---? +
   
Tôi cần máy ảnh. I n--- a c-----. +
Tôi muốn chụp ảnh. I w--- t- t--- p----------. +
Ở đây có máy ảnh không? Is t---- a c----- h---? +
   
Tôi cần một cái máy tính. I n--- a c-------. +
Tôi muốn gửi / gởi thư điện tử. I w--- t- s--- a- e----. +
Ở đây có máy tính không? Is t---- a c------- h---? +
   
Tôi cần một cái bút bi. I n--- a p--. +
Tôi muốn viết. I w--- t- w---- s--------. +
Ở đây có giấy và bút không? Is t---- a s---- o- p---- a-- a p-- h---? +
   

Dịch bằng công cụ

Một người phải trả nhiều tiền dể có một văn bản được chuyển dịch. Thông dịch/biên dịch viên chuyên nghiệp lấy giá cao. Dù vậy,việc hiểu được các ngôn ngữ khác ngày càng trở nên quan trọng. Các nhà khoa học máy tính và các nhà ngôn ngữ học máy tính muốn giải quyết vấn đề này. Họ đã nghiên cứu về sự phát triển của công cụ dịch thuật. Ngày nay, có rất nhiều chương trình khác nhau. Nhưng chất lượng của bản dịch máy thường không tốt. Tuy nhiên, đó không phải là lỗi của các lập trình viên! Ngôn ngữ là những cấu trúc rất phức tạp. Mặt khác máy vi tính lại dựa trên nguyên tắc toán học đơn giản. Do đó, chúng không thể xử lý ngôn ngữ luôn chính xác. Một chương trình dịch phải học một ngôn ngữ hoàn toàn. Để được như vậy, các chuyên gia phải dạy cho nó hàng ngàn từ và các quy tắc.

Điều đó rõ ràng là không khả thi. Dùng máy tính để tính toán con số dễ dàng hơn. Nó giỏi việc đó. Máy tính có thể tính toán được những cách kết hợp nào là phổ biến. Chẳng hạn nó nhận ra những từ thường ở bên cạnh nhau. Như vậy nó cần phải được cung cấp những văn bản bằng các ngôn ngữ khác nhau. Bằng cách này, nó học những gì là điển hình cho một số ngôn ngữ. Phương pháp thống kê này sẽ cải thiện bản dịch tự động. Tuy nhiên, máy tính không thể thay thế con người. Không máy tính nào có thể bắt chước bộ não con người trong lĩnh vực ngôn ngữ. Vì vậy, dịch giả và phiên dịch viên vẫn sẽ còn phải làm việc còn dài! Trong tương lai, các văn bản đơn giản có thể dịch bởi các máy tính. Nhưng bài hát, thơ ca và văn học vẫn cần yếu tố sống. Những ngôn ngữ đó sinh ra từ cảm xúc của con người. Và nó phải như thế.