इंग्रजी UK for beginners (मराठी)

मराठी | इंग्रजी UK Audio Language Course

Learn इंग्रजी UK quickly and easily with 50LANGUAGES MP3-language courses! इंग्रजी UK as a foreign language includes 100 easy lessons. All dialogues and sentences are spoken by native speakers. No prior grammar knowledge is needed. You can start learning immediately! Just click on the sentences to see the answers.
"50LANGUAGES - मराठी - इंग्रजी UK for beginners" ► BUY the BOOK! Get the textbook for this course e.g. at Amazon.

You can also learn इंग्रजी UK using the iPhone or Android app

The 50LANGUAGES language course मराठी -इंग्रजी UK is also available as the iPhone app Learn इंग्रजी UK or Android app. Learn मराठी - इंग्रजी UK anywhere with your phone or tablet! Improve your language skills for work, travel or as a hobby!

अनुक्रमणिका

 1. लोक
 2. कुटुंबीय
 3. परिचय, ओळख
 4. शाळेत
 5. देश आणि भाषा
 6. वाचणे आणि लिहिणे
 7. संख्या / आकडे
 8. वेळ
 9. आठवड्याचे दिवस
 10. काल – आज – उद्या
 11. महिने
 12. पेय
 13. काम
 14. रंग
 15. फळे आणि खाद्यपदार्थ
 16. ऋतू आणि हवामान
 17. घरासभोवती
 18. घराची स्वच्छता
 19. स्वयंपाकघरात
 20. गप्पा १
 21. गप्पा २
 22. गप्पा ३
 23. विदेशी भाषा शिकणे
 24. भेट
 25. शहरात
 26. निसर्गसान्निध्यात
 27. हाटेलमध्ये – आगमन
 28. हाटेलमध्ये – तक्रारी
 29. उपाहारगृहात १
 30. उपाहारगृहात २
 31. उपाहारगृहात ३
 32. उपाहारगृहात ४
 33. रेल्वे स्टेशनवर
 34. ट्रेनमध्ये
 35. विमानतळावर
 36. सार्वजनिक परिवहन
 37. प्रवास
 38. टॅक्सीमध्ये
 39. गाडी बिघडली तर?
 40. दिशा विचारणे
 41. एखादा पत्ता शोधणे, मार्ग विचारणे
 42. शहरातील फेरफटका
 43. प्राणीसंग्रहालयात
 44. संध्याकाळी बाहेर जाणे
 45. चित्रपटगृहात
 46. डिस्कोथेकमध्ये
 47. प्रवासाची तयारी
 48. सुट्टीतील उपक्रम
 49. खेळ
 50. जलतरण तलावात
 51. रोजची कामे, खरेदी इत्यादी
 52. डिपार्टमेंट स्टोअरमध्ये
 53. दुकाने
 54. खरेदी
 55. काम
 56. भावना
 57. डॉक्टरकडे
 58. शरीराचे अवयव
 59. टपालघरात
 60. बॅंकेत
 61. क्रमवाचक संख्या
 62. प्रश्न विचारणे १
 63. प्रश्न विचारणे २
 64. नकारात्मक वाक्य १
 65. नकारात्मक वाक्य २
 66. संबंधवाचक सर्वनाम १
 67. संबंधवाचक सर्वनाम २
 68. मोठा – लहान
 69. गरज असणे – इच्छा करणे
 70. काही आवडणे
 71. काही इच्छा करणे
 72. एखादी गोष्ट अनिवार्यपणे करण्यास भाग पडणे
 73. परवानगी असणे
 74. विनंती करणे
 75. कारण देणे १
 76. कारण देणे २
 77. कारण देणे ३
 78. विशेषणे १
 79. विशेषणे २
 80. विशेषण ३
 81. भूतकाळ १
 82. भूतकाळ २
 83. भूतकाळ ३
 84. भूतकाळ ४
 85. प्रश्न – भूतकाळ १
 86. प्रश्न – भूतकाळ २
 87. क्रियापदांच्या रूपप्रकारांचा भूतकाळ १
 88. क्रियापदांच्या रूपप्रकारांचा भूतकाळ २
 89. आज्ञार्थक १
 90. आज्ञार्थक २
 91. दुय्यम पोटवाक्य की १
 92. दुय्यम पोटवाक्य की २
 93. दुय्यम पोटवाक्य तर
 94. उभयान्वयी अव्यय १
 95. उभयान्वयी अव्यय २
 96. उभयान्वयी अव्यय ३
 97. उभयान्वयी अव्यय ४
 98. उभयान्वयी अव्यय
 99. षष्टी विभक्ती
 100. क्रियाविशेषण अव्यय


MP3 (.झिप फाइल्स) डाउनलोड करा