ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ UK for beginners (ਪੰਜਾਬੀ)

ਪੰਜਾਬੀ | ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ UK Audio Language Course

Learn ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ UK quickly and easily with 50LANGUAGES MP3-language courses! ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ UK as a foreign language includes 100 easy lessons. All dialogues and sentences are spoken by native speakers. No prior grammar knowledge is needed. You can start learning immediately! Just click on the sentences to see the answers.
"50LANGUAGES - ਪੰਜਾਬੀ - ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ UK for beginners" ► BUY the BOOK! Get the textbook for this course e.g. at Amazon.

You can also learn ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ UK using the iPhone or Android app

The 50LANGUAGES language course ਪੰਜਾਬੀ -ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ UK is also available as the iPhone app Learn ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ UK or Android app. Learn ਪੰਜਾਬੀ - ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ UK anywhere with your phone or tablet! Improve your language skills for work, travel or as a hobby!

ਤਤਕਰਾ

 1. ਵਿਅਕਤੀ
 2. ਪਰਿਵਾਰ
 3. ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ
 4. ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ
 5. ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ
 6. ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ
 7. ਸੰਖਿਆਂਵਾਂ
 8. ਸਮਾਂ
 9. ਹਫਤੇ ਦੇ ਦਿਨ
 10. ਕੱਲ੍ਹ – ਅੱਜ – ਕੱਲ੍ਹ
 11. ਮਹੀਨੇ
 12. ਪੇਅ – ਪਦਾਰਥ
 13. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
 14. ਰੰਗ
 15. ਫਲ ਤੇ ਭੋਜਨ
 16. ਰੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ
 17. ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ – ਦੁਆਲੇ
 18. ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ
 19. ਰਸੋਈਘਰ ਵਿੱਚ
 20. ਬਾਤਚੀਤ 1
 21. ਬਾਤਚੀਤ 2
 22. ਬਾਤਚੀਤ 3
 23. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ
 24. ਮੁਲਾਕਾਤ
 25. ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ
 26. ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ
 27. ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ – ਪਹੁੰਚ
 28. ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ – ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
 29. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ 1
 30. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ 2
 31. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ 3
 32. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ 4
 33. ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ
 34. ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ
 35. ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ
 36. ਸਰਵਜਨਿਕ ਪਰਿਵਹਨ
 37. ਰਸਤੇ ਤੇ
 38. ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ
 39. ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
 40. ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ
 41. ਦਿਸ਼ਾ – ਗਿਆਨ
 42. ਸ਼ਹਿਰ – ਦਰਸ਼ਨ
 43. ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ
 44. ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ
 45. ਸਿਨਮਾਘਰ ਵਿੱਚ
 46. ਡਿਸਕੋ ਵਿੱਚ
 47. ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
 48. ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
 49. ਖੇਲ
 50. ਤਰਣਤਾਲ ਵਿੱਚ
 51. ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ
 52. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ
 53. ਦੁਕਾਨਾਂ
 54. ਖਰੀਦਦਾਰੀ
 55. ਕੰਮ
 56. ਭਾਵਨਾਂਵਾਂ
 57. ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ
 58. ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ
 59. ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ
 60. ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ
 61. ਕ੍ਰਮਸੂਚਕ ਸੰਖਿਆਂਵਾਂ
 62. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁਛਣਾ 1
 63. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ 2
 64. ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕ 1
 65. ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕ 2
 66. ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ 1
 67. ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ 2
 68. ਛੋਟਾ – ਵੱਡਾ
 69. ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣਾ – ਚਾਹੁਣਾ
 70. ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ
 71. ਕੁਝ ਚਾਹੁਣਾ
 72. ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ
 73. ਅਗਿਆ ਦੇਣਾ
 74. ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ
 75. ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ 1
 76. ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ 2
 77. ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ 3
 78. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 1
 79. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 2
 80. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 3
 81. ਭੂਤਕਾਲ 1
 82. ਭੂਤਕਾਲ 2
 83. ਭੂਤਕਾਲ 3
 84. ਭੂਤਕਾਲ 4
 85. ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਭੂਤਕਾਲ 1
 86. ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਭੂਤਕਾਲ 2
 87. ਭੂਤਕਾਲਵਾਚਕ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆਂਵਾਂ 1
 88. ਭੂਤਕਾਲਵਾਚਕ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆਂਵਾਂ 2
 89. ਆਗਿਆਸੂਚਕ 1
 90. ਆਗਿਆਸੂਚਕ 2
 91. ਅਧੀਨ – ਉਪਵਾਕ 1
 92. ਅਧੀਨ – ਉਪਵਾਕ 2
 93. ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ:ਜਾਂ
 94. ਸਮੁੱਚਬੋਧਕ 1
 95. ਸਮੁਚਬੋਧਕ 2
 96. ਸਮੁੱਚਬੋਧਕ 3
 97. ਸਮੁੱਚਬੋਧਕ 4
 98. ਦੋਹਰੇ ਸਮੁੱਚਬੋਧਕ
 99. ਮੇਰਾ
 100. ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ


Download MP3s (.zip files)