Angliština UK for beginners (slovenčina)

slovenčina | angliština UK Audio Language Course

Learn angliština UK quickly and easily with book2 MP3-language courses! angliština UK as a foreign language includes 100 easy lessons. All dialogues and sentences are spoken by native speakers. No prior grammar knowledge is needed. You can start learning immediately! Just click on the sentences to see the answers.
"book2 - slovenčina - angliština UK for beginners" ►BUY the BOOK! Get the textbook for this course e.g. at Amazon.

You can also learn angliština UK using the iPhone or Android app

The book2 language course slovenčina -angliština UK is also available as the iPhone app Learn angliština UK or Android app. Learn slovenčina - angliština UK anywhere with your phone or tablet! Improve your language skills for work, travel or as a hobby!

Obsah

 1. Osoby
 2. Rodina
 3. Zoznámenie
 4. V škole
 5. Krajiny a jazyky
 6. Čítať a písať
 7. Čísla
 8. Hodiny
 9. Dni v týždni
 10. Včera – dnes – zajtra
 11. Mesiace
 12. Nápoje
 13. Činnosti
 14. Farby
 15. Ovocie a potraviny
 16. Ročné obdobia a počasie
 17. V dome
 18. Domáce upratovanie
 19. V kuchyni
 20. Krátky rozhovor 1
 21. Krátky rozhovor 2
 22. Krátky rozhovor 3
 23. Učiť sa cudzie jazyky
 24. Schôdzka
 25. V meste
 26. V prírode
 27. V hoteli – príchod
 28. V hoteli – sťažnosti
 29. V reštaurácii 1
 30. V reštaurácii 2
 31. V reštaurácii 3
 32. V reštaurácii 4
 33. Na železničnej stanici
 34. Vo vlaku
 35. Na letisku
 36. Mestská hromadná doprava
 37. Na cestách
 38. V taxíku
 39. Porucha auta
 40. Pýtať sa na cestu
 41. Orientácia
 42. Prehliadka mesta
 43. V zoo
 44. Večerný program
 45. V kine
 46. Na diskotéke
 47. Prípravy na cestu
 48. Aktivity na dovolenke
 49. Šport
 50. Na kúpalisku
 51. Vybavovanie
 52. V obchodnom dome
 53. Obchody
 54. Nakupovanie
 55. Práca
 56. City
 57. U lekára
 58. Časti tela
 59. Na pošte
 60. V banke
 61. Radové číslovky
 62. Pýtať sa 1
 63. Pýtať sa 2
 64. Zápor 1
 65. Zápor 2
 66. Privlastňovacie zámená 1
 67. Privlastňovacie zámená 2
 68. veľký – malý
 69. potrebovať – chcieť
 70. niečo chcieť / želať si
 71. niečo chcieť
 72. niečo musieť
 73. niečo smieť / môcť
 74. o niečo poprosiť
 75. niečo zdôvodniť 1
 76. niečo zdôvodniť 2
 77. niečo zdôvodniť 3
 78. Prídavné mená 1
 79. Prídavné mená 2
 80. Prídavné mená 3
 81. Minulý čas 1
 82. Minulý čas 2
 83. Minulý čas 3
 84. Minulý čas 4
 85. Otázky – minulý čas 1
 86. Otázky – minulý čas 2
 87. Minulý čas modálnych slovies 1
 88. Minulý čas modálnych slovies 2
 89. Rozkazovací spôsob 1
 90. Rozkazovací spôsob 2
 91. Vedľajšie vety s že 1
 92. Vedľajšie vety s že 2
 93. Vedľajšie vety s či
 94. Spojky 1
 95. Spojky 2
 96. Spojky 3
 97. Spojky 4
 98. Dvojité spojky
 99. Genitív
 100. Príslovky


Download MP3s (.zip files)