ஆங்கிலம் UK for beginners (தமிழ்)

தமிழ் | ஆங்கிலம் UK Audio Language Course

Learn ஆங்கிலம் UK quickly and easily with 50LANGUAGES MP3-language courses! ஆங்கிலம் UK as a foreign language includes 100 easy lessons. All dialogues and sentences are spoken by native speakers. No prior grammar knowledge is needed. You can start learning immediately! Just click on the sentences to see the answers.
"50LANGUAGES - தமிழ் - ஆங்கிலம் UK for beginners" ► BUY the BOOK! Get the textbook for this course e.g. at Amazon.

You can also learn ஆங்கிலம் UK using the iPhone or Android app

The 50LANGUAGES language course தமிழ் -ஆங்கிலம் UK is also available as the iPhone app Learn ஆங்கிலம் UK or Android app. Learn தமிழ் - ஆங்கிலம் UK anywhere with your phone or tablet! Improve your language skills for work, travel or as a hobby!

Table of contents

 1. மனிதர்கள்
 2. குடும்ப அங்கத்தினர்கள்
 3. அறிமுகம்
 4. பள்ளிக்கூடத்தில்
 5. நாடுகளும் மொழிகளும்
 6. படிப்பதும் எழுதுவதும்
 7. எண்கள்
 8. நேரம்
 9. ஒரு வாரத்தின் கிழமைகள்
 10. நேற்று-இன்று-நாளை
 11. மாதங்கள்
 12. பானங்கள்
 13. பணிகள்
 14. நிறங்கள்
 15. பழங்களும் உணவும்
 16. பருவ காலமும் வானிலையும்
 17. வீடும் சுற்றமும்
 18. வீட்டை சுத்தம் செய்தல்
 19. சமையல் அறையில்
 20. உரையாடல் 1
 21. உரையாடல் 2
 22. உரையாடல் 3
 23. அயல் நாட்டு மொழிகள் கற்பது
 24. நியமனம்
 25. நகரத்தில்
 26. இயற்கையில்
 27. ஹோட்டலில் –வருகை
 28. ஹோட்டலில் -முறையீடுகள்
 29. உணவகத்தில் 1
 30. உணவகத்தில் 2
 31. உணவகத்தில் 3
 32. உணவகத்தில் 4
 33. ரயில் நிலையத்தில்
 34. ரயிலில்
 35. விமான நிலையத்தில்
 36. பொதுப்போக்குவரத்து
 37. வழியில்
 38. வாடகைக்காரில் டாக்ஸியில்
 39. வண்டி பழுது படுதல்
 40. வழி கேட்டறிதல்
 41. எங்கே?
 42. நகர சுற்றுலா
 43. விலங்குக் காட்சிச் சாலையில்
 44. மாலைப்பொழுதில் வெளியே போவது
 45. சினிமாவில்
 46. டிஸ்கோதேயில்
 47. பயணத்திற்கு தயார் செய்தல்
 48. விடுமுறை செயல்பாடுகள்
 49. விளையாட்டு
 50. நீச்சல்குளத்தில்
 51. கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்
 52. பல் அங்காடியில்
 53. கடைகள்
 54. பொருட்கள் வாங்குதல்
 55. வேலை செய்வது
 56. உணர்வுகள்
 57. டாக்டர் இடத்தில்
 58. உடல் உறுப்புக்கள்
 59. அஞ்சல் அலுவகத்தில்
 60. வங்கியில்
 61. எண் வரிசை முறைப்பெயர்
 62. கேள்வி கேட்பது 1
 63. கேள்வி கேட்பது 2
 64. எதிர்மறை 1
 65. எதிர்மறை 2
 66. உடைமை பிரதிப்பெயர்ச்சொல் 1
 67. உடைமை பிரதிப்பெயர்ச்சொல் 2
 68. பெரியது-சிறியது
 69. தேவைப்படுதல் - -விரும்புதல்
 70. விருப்பப்படுதல்
 71. ஏதேனும் விரும்புதல்
 72. கட்டாயமாக செய்ய வேண்டியது
 73. அனுமதித்தல்
 74. கேட்டுக்கொள்வது
 75. காரணம் கூறுதல் 1
 76. காரணம் கூறுதல் 2
 77. காரணம் கூறுதல் 3
 78. அடைமொழி 1
 79. அடைமொழி 2
 80. அடைமொழி 3
 81. இறந்த காலம் 1
 82. இறந்த காலம் 2
 83. இறந்த காலம் 3
 84. இறந்த காலம் 4
 85. கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1
 86. கேள்விகள் - இறந்த காலம் 2
 87. வினைச்சொல்லின் பாங்கியல் சார்ந்த இறந்த காலம்1
 88. வினைச்சொல்லின் பாங்கியல் சார்ந்த இறந்த காலம் 2
 89. ஏவல் வினைச் சொல் 1
 90. ஏவல் வினைச் சொல் 2
 91. ஸப் ஆர்டினெட் க்ளாஸ்: என்று 1
 92. ஸப் ஆர்டினெட் க்ளாஸ்: என்று 2
 93. ஸப் ஆர்டினெட் க்ளாஸ்: என்று
 94. இணைப்புச் சொற்கள் 1
 95. இணைப்புச் சொற்கள் 2
 96. இணைப்புச் சொற்கள் 3
 97. இணைப்புச் சொற்கள் 4
 98. இரட்டை இணைப்பிகள்
 99. ஆறாம் வேற்றுமை
 100. வினையுரிச்சொற்கள்


MP3-களை பதிவிறக்கவும் (.zip ஃபைல்கள்)