నార్వేయియన్ - Nynorsk for beginners

తెలుగు » నార్వేయియన్ - Nynorsk – Audio Language Course

విషయసూచిక

50L Steps Video

MP3 లను డౌన్‌లోడ్ చెయ్యండి (.zip ఫైల్స్)

Learn నార్వేయియన్ - Nynorsk quickly and easily with 50LANGUAGES MP3-language courses! నార్వేయియన్ - Nynorsk as a foreign language includes 100 easy lessons. All dialogues and sentences are spoken by native speakers. No prior grammar knowledge is needed. You can start learning immediately! Just click on the sentences to see the answers.
"50LANGUAGES - నార్వేయియన్ - Nynorsk - తెలుగు for beginners" ► BUY the BOOK! Get the textbook for this course e.g. at Amazon.

You can also learn నార్వేయియన్ - Nynorsk using the iPhone or Android app

The 50LANGUAGES language course తెలుగు -నార్వేయియన్ - Nynorsk is also available as the iPhone app Learn నార్వేయియన్ - Nynorsk or Android app. Learn తెలుగు - నార్వేయియన్ - Nynorsk anywhere with your phone or tablet! Improve your language skills for work, travel or as a hobby!