Tiếng Anh UK for beginners (Tiếng Việt)

Tiếng Việt | Tiếng Anh UK Audio Language Course

Learn Tiếng Anh UK quickly and easily with 50LANGUAGES MP3-language courses! Tiếng Anh UK as a foreign language includes 100 easy lessons. All dialogues and sentences are spoken by native speakers. No prior grammar knowledge is needed. You can start learning immediately! Just click on the sentences to see the answers.
"50LANGUAGES - Tiếng Việt - Tiếng Anh UK for beginners" ► BUY the BOOK! Get the textbook for this course e.g. at Amazon.

You can also learn Tiếng Anh UK using the iPhone or Android app

The 50LANGUAGES language course Tiếng Việt -Tiếng Anh UK is also available as the iPhone app Learn Tiếng Anh UK or Android app. Learn Tiếng Việt - Tiếng Anh UK anywhere with your phone or tablet! Improve your language skills for work, travel or as a hobby!

Mục lục

 1. Người
 2. Gia đình
 3. Làm quen
 4. Ở trường học
 5. Đất nước và ngôn ngữ
 6. Đọc và viết
 7. Số
 8. Giờ
 9. Ngày trong tuần
 10. Hôm qua – Hôm nay – Ngày mai
 11. Tháng
 12. Đồ uống
 13. Công việc
 14. Màu
 15. Hoa quả / Trái cây và thực phẩm
 16. Mùa trong năm và thời tiết
 17. Ở trong nhà
 18. Dọn dẹp nhà
 19. Ở trong bếp
 20. Cuộc nói chuyện nhỏ 1
 21. Cuộc nói chuyện nhỏ 2
 22. Cuộc nói chuyện nhỏ 3
 23. Học ngôn ngữ
 24. Cuộc hẹn
 25. Ở trong phố
 26. Trong thiên nhiên
 27. Ở khách sạn – sự tới nơi
 28. Ở khách sạn – sự than phiền
 29. Ở trong quán ăn 1
 30. Ở trong quán ăn 2
 31. Ở trong quán ăn 3
 32. Ở trong quán ăn 4
 33. Ở nhà ga
 34. Ở trong tàu hỏa / xe lửa
 35. Ở sân bay
 36. Giao thông công cộng khu vực gần
 37. Đang trên đường đi
 38. Ở trong tắc xi
 39. Hỏng xe
 40. Hỏi thăm đường
 41. Sự định hướng
 42. Thăm quan thành phố
 43. Ở sở thú
 44. Đi chơi buổi tối.
 45. Ở trong rạp chiếu phim
 46. Ở trong sàn nhảy
 47. Chuẩn bị đi du lịch
 48. Hoạt động khi nghỉ hè
 49. Thể thao
 50. Trong bể bơi
 51. Công việc nhỏ
 52. Ở trong cửa hàng bách hóa tổng hợp
 53. Các cửa hàng
 54. Mua sắm
 55. Làm việc
 56. Cảm giác
 57. Ở phòng khám bệnh
 58. Các bộ phận thân thể
 59. Ở bưu điện
 60. Trong ngân hàng
 61. Số thứ tự
 62. Đặt câu hỏi 1
 63. Đặt câu hỏi 2
 64. Phủ định 1
 65. Phủ định 2
 66. Đại từ sở hữu 1
 67. Đại từ sở hữu 2
 68. To – nhỏ
 69. Cần – muốn
 70. Muốn gì đó
 71. Muốn gì đó
 72. Bắt buộc cái gì đó
 73. Được phép làm gì đó
 74. Xin cái gì đó
 75. Biện hộ cái gì đó 1
 76. Biện hộ cái gì đó 2
 77. Biện hộ cái gì 3
 78. Tính từ 1
 79. Tính từ 2
 80. Tính từ 3
 81. Quá khứ 1
 82. Quá khứ 2
 83. Quá khứ 3
 84. Quá khứ 4
 85. Câu hỏi – Quá khứ 1
 86. Câu hỏi – Quá khứ 2
 87. Quá khứ của động từ cách thức 1
 88. Quá khứ của động từ cách thức 2
 89. Mệnh lệnh 1
 90. Mệnh lệnh 2
 91. Mệnh đề phụ với rằng 1
 92. Mệnh đề phụ với rằng 2
 93. Mệnh đề phụ với liệu
 94. Liên từ 1
 95. Liên từ 2
 96. Liên từ 3
 97. Liên từ 4
 98. Liên từ kép
 99. Cách sở hữu
 100. Trạng từ


Tải MP3 (.zip)