Rozmówki

Liczebniki porządkowe   »   Sıralama sayıları

61 [sześćdziesiąt jeden]

Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe

61 [altmış bir]

+

Sıralama sayıları

Możesz kliknąć każde puste pole, aby zobaczyć tekst lub:   

polski turecki Bawić się Więcej
Pierwszy miesiąc to styczeń. Il- a- O------. Ilk ay Ocaktır. 0 +
Drugi miesiąc to luty. Ik---- a- Ş-------. Ikinci ay Şubattır. 0 +
Trzeci miesiąc to marzec. Üç---- a- M------. Üçüncü ay Marttır. 0 +
     
Czwarty miesiąc to kwiecień. Dö------ a- N-------. Dördüncü ay Nisandır. 0 +
Piąty miesiąc to maj. Be----- a- M-------. Beşinci ay Mayıstır. 0 +
Szósty miesiąc to czerwiec. Al----- a- H---------. Altıncı ay Hazirandır. 0 +
     
Sześć miesięcy to pół roku. Al-- a- y---- y-----. Altı ay yarım yıldır. 0 +
Styczeń, luty, marzec, Oc--- Ş----- M---, Ocak, Şubat, Mart, 0 +
kwiecień maj i czerwiec. Ni---- M---- v- H------. Nisan, Mayıs ve Haziran. 0 +
     
Siódmy miesiąc to lipiec. Ye----- a- T--------. Yedinci ay Temmuzdur. 0 +
Ósmy miesiąc to sierpień. Se------- a- A---------. Sekizinci ay Ağustostur. 0 +
Dziewiąty miesiąc to wrzesień. Do------- a- E-------. Dokuzuncu ay Eylüldür. 0 +
     
Dziesiąty miesiąc to październik. On---- a- E------. Onuncu ay Ekimdir. 0 +
Jedenasty miesiąc to listopad. On------- a- K-------. Onbirinci ay Kasımdır. 0 +
Dwunasty miesiąc to grudzień. On------ a- A--------. Onikinci ay Aralıktır. 0 +
     
Dwanaście miesięcy to rok. On--- a- b-- y-----. Oniki ay bir yıldır. 0 +
Lipiec, sierpień, wrzesień, Te----- A------- E----, Temmuz, Ağustos, Eylül, 0 +
październik, listopad i grudzień. Ek--- K---- v- A-----. Ekim, Kasım ve Aralık. 0 +
     

Język ojczysty jest zawsze językiem najważniejszym

Nasz język ojczysty to pierwszy język, którego się uczymy. Dzieje się to nieświadomie, nie zauważamy tego. Większość ludzi ma tylko jeden język ojczysty. Wszystkie inne języki są uczone jako języki obce. Oczywiście są ludzie, którzy dorastali w kilku językach. Jednak zwykle mają je opanowane w różnym stopniu. Często są one też w różnym stopniu używane. Jednego języka używa się na przykład w pracy. Innego natomiast w domu. To, jak dobrze mówimy w jakimś języku, zależy od kilku faktorów. Kiedy uczymy się jako małe dzieci, przeważnie uczymy się bardzo dobrze. Nasz ośrodek mowy w tych latach pracuje najbardziej efektywnie. Jest ważne również, jak często mówimy w tym języku. Im częściej go używamy, tym lepiej w nim mówimy. Naukowcy uważają jednak, że nigdy nie można nauczyć się dwóch języków tak samo dobrze. Jeden język pozostanie na zawsze językiem ważniejszym. Eksperymenty zdają się potwierdzać tę hipotezę. W badaniach przetestowano różne osoby. Część osób badanych mówiła płynnie dwoma językami. Był to chiński jako język ojczysty i angielski. Druga połowa badanych osób mówiła tylko w języku angielskim jako ojczystym. Osoby badane musiały rozwiązać proste zadania po angielsku. Badano przy tym aktywność mózgu. Mózgi osób badanych wykazywały różnice! U wielojęzycznych jeden region mózgu był szczególnie aktywny. Natomiast jednojęzyczni nie wykazywali żadnej aktywności w tym regionie. Obydwie grupy rozwiązały zadania tak samo szybko i równie dobrze. Mimo to Chińczycy tłumaczyli wszystko na swój język ojczysty…