Guia de conversação

pt Orações subordinadas com se   »   mr दुय्यम पोटवाक्य तर

93 [noventa e três]

Orações subordinadas com se

Orações subordinadas com se

९३ [त्र्याण्णव]

93 [Tryāṇṇava]

दुय्यम पोटवाक्य तर

[duyyama pōṭavākya tara]

Escolha como deseja ver a tradução:   
Português (PT) Marata Tocar mais
Eu não sei se ele me ama. त- -ा-्-ाव- प्रेम--र-ो क-- -- मल- -ाहि- न-ही. तो मा____ प्__ क__ का_ ते म_ मा__ ना__ त- म-झ-य-व- प-र-म क-त- क-? त- म-ा म-ह-त न-ह-. --------------------------------------------- तो माझ्यावर प्रेम करतो का? ते मला माहित नाही. 0
tō ---h--v-r--prē-a--ara----ā--T- mal---āhit--nāhī. t_ m_________ p____ k_____ k__ T_ m___ m_____ n____ t- m-j-y-v-r- p-ē-a k-r-t- k-? T- m-l- m-h-t- n-h-. --------------------------------------------------- tō mājhyāvara prēma karatō kā? Tē malā māhita nāhī.
Eu não sei se ele vai voltar. त----- ये--र -सेल तर मला -ा--- न-ह-. तो प__ ये__ अ__ त_ म_ मा__ ना__ त- प-त य-ण-र अ-े- त- म-ा म-ह-त न-ह-. ------------------------------------ तो परत येणार असेल तर मला माहित नाही. 0
T--p--a-a--ē-āra a-ēla t--- --l- m-hit- n-hī. T_ p_____ y_____ a____ t___ m___ m_____ n____ T- p-r-t- y-ṇ-r- a-ē-a t-r- m-l- m-h-t- n-h-. --------------------------------------------- Tō parata yēṇāra asēla tara malā māhita nāhī.
Eu não sei se ele me vai telefonar. त--मल--फ-न -र-ार--स-ल-तर -ल----हित---ह-. तो म_ फो_ क___ अ__ त_ म_ मा__ ना__ त- म-ा फ-न क-ण-र अ-े- त- म-ा म-ह-त न-ह-. ---------------------------------------- तो मला फोन करणार असेल तर मला माहित नाही. 0
T- --lā-phōn-----a-ā-- --ē-a --ra-ma-ā--ā-it----hī. T_ m___ p____ k_______ a____ t___ m___ m_____ n____ T- m-l- p-ō-a k-r-ṇ-r- a-ē-a t-r- m-l- m-h-t- n-h-. --------------------------------------------------- Tō malā phōna karaṇāra asēla tara malā māhita nāhī.
Será que ele me ama? माझ-यावर---य-च------म -स-- का-ब--? मा____ त्__ प्__ अ__ का ब__ म-झ-य-व- त-य-च- प-र-म अ-े- क- ब-ं- ---------------------------------- माझ्यावर त्याचे प्रेम असेल का बरं? 0
M-jhy--ara -yā-- pr--a asē-a-k--b-r--? M_________ t____ p____ a____ k_ b_____ M-j-y-v-r- t-ā-ē p-ē-a a-ē-a k- b-r-ṁ- -------------------------------------- Mājhyāvara tyācē prēma asēla kā baraṁ?
Será que ele vai voltar? तो ----य-ईल -ा ब--? तो प__ ये__ का ब__ त- प-त य-ई- क- ब-ं- ------------------- तो परत येईल का बरं? 0
T- pa-at- y-------ā--a---? T_ p_____ y_____ k_ b_____ T- p-r-t- y-'-l- k- b-r-ṁ- -------------------------- Tō parata yē'īla kā baraṁ?
Será que ele me vai telefonar? तो --ा--ो- क--- -ा----? तो म_ फो_ क__ का ब__ त- म-ा फ-न क-े- क- ब-ं- ----------------------- तो मला फोन करेल का बरं? 0
Tō -alā ---n---a--l- k- -----? T_ m___ p____ k_____ k_ b_____ T- m-l- p-ō-a k-r-l- k- b-r-ṁ- ------------------------------ Tō malā phōna karēla kā baraṁ?
Eu pergunto-me se ele pensa em mim. त---ला-म-झ---ठ-ण-ये- -सेल--ा? याब--दल--ी --श-क-आ--. त्__ मा_ आ___ ये_ अ__ का_ या____ मी सा__ आ__ त-य-ल- म-झ- आ-व- य-त अ-े- क-? य-ब-्-ल म- स-श-क आ-े- --------------------------------------------------- त्याला माझी आठवण येत असेल का? याबद्दल मी साशंक आहे. 0
T-ā-- -ā--ī----a--ṇa---ta as--- -ā?--ā-ad-al---ī s-ś---a --ē. T____ m____ ā_______ y___ a____ k__ Y________ m_ s______ ā___ T-ā-ā m-j-ī ā-h-v-ṇ- y-t- a-ē-a k-? Y-b-d-a-a m- s-ś-ṅ-a ā-ē- ------------------------------------------------------------- Tyālā mājhī āṭhavaṇa yēta asēla kā? Yābaddala mī sāśaṅka āhē.
Eu pergunto-me se ele tem outra. त-या-- ------क--ी म-त्र-- -से--क-?---ी--ला ---- य-ते. त्__ दु__ को_ मै___ अ__ का_ अ_ म_ शं_ ये__ त-य-च- द-स-ी क-ण- म-त-र-ण अ-े- क-? अ-ी म-ा श-क- य-त-. ----------------------------------------------------- त्याची दुसरी कोणी मैत्रीण असेल का? अशी मला शंका येते. 0
Tyāc----s--ī--ōṇ--ma-tr--a a-ēla-k-? A-ī-malā --ṅ-- -ē--. T____ d_____ k___ m_______ a____ k__ A__ m___ ś____ y____ T-ā-ī d-s-r- k-ṇ- m-i-r-ṇ- a-ē-a k-? A-ī m-l- ś-ṅ-ā y-t-. --------------------------------------------------------- Tyācī dusarī kōṇī maitrīṇa asēla kā? Aśī malā śaṅkā yētē.
Eu pergunto-me se ele está a mentir. तो--ो-ं -ो---अ--ल ------ा-मना- ----्--य--ो. तो खो_ बो__ अ__ का_ अ_ म__ प्___ ये__ त- ख-ट- ब-ल- अ-े- क-? अ-ा म-ा- प-र-्- य-त-. ------------------------------------------- तो खोटं बोलत असेल का? असा मनात प्रश्न येतो. 0
T- --ōṭ-- -ōl-----s--a---?-A---ma--t- p--śn- -ē--. T_ k_____ b_____ a____ k__ A__ m_____ p_____ y____ T- k-ō-a- b-l-t- a-ē-a k-? A-ā m-n-t- p-a-n- y-t-. -------------------------------------------------- Tō khōṭaṁ bōlata asēla kā? Asā manāta praśna yētō.
Será que ele pensa em mim? त-य-ला-मा-- -ठ-ण य-- --ेल-का--रं? त्__ मा_ आ___ ये_ अ__ का ब__ त-य-ल- म-झ- आ-व- य-त अ-े- क- ब-ं- --------------------------------- त्याला माझी आठवण येत असेल का बरं? 0
Ty--ā -āj---ā-h-vaṇa---ta-as-l- kā b-ra-? T____ m____ ā_______ y___ a____ k_ b_____ T-ā-ā m-j-ī ā-h-v-ṇ- y-t- a-ē-a k- b-r-ṁ- ----------------------------------------- Tyālā mājhī āṭhavaṇa yēta asēla kā baraṁ?
Será que ele tem outra? त्या-----ख--क-णी-मै----- -----क- बरं? त्__ आ__ को_ मै___ अ__ का ब__ त-य-च- आ-ख- क-ण- म-त-र-ण अ-े- क- ब-ं- ------------------------------------- त्याची आणखी कोणी मैत्रीण असेल का बरं? 0
T-ā-ī-āṇa-hī-kōṇ-----tr------ēl- -ā ---aṁ? T____ ā_____ k___ m_______ a____ k_ b_____ T-ā-ī ā-a-h- k-ṇ- m-i-r-ṇ- a-ē-a k- b-r-ṁ- ------------------------------------------ Tyācī āṇakhī kōṇī maitrīṇa asēla kā baraṁ?
Será que ele diz a verdade? तो--ोट- -र ---त-----ा? तो खो_ त_ बो__ न___ त- ख-ट- त- ब-ल- न-ा-ा- ---------------------- तो खोटं तर बोलत नसावा? 0
T- -hō-a- ta--------a -as-vā? T_ k_____ t___ b_____ n______ T- k-ō-a- t-r- b-l-t- n-s-v-? ----------------------------- Tō khōṭaṁ tara bōlata nasāvā?
Eu duvido que ele goste realmente de mim. मी-त्य-ला खर-ख-च-आ--त--स-न -ा---च--मल- ---ा --े. मी त्__ ख____ आ___ अ__ का या_ म_ शं_ आ__ म- त-य-ल- ख-ो-र- आ-ड- अ-े- क- य-च- म-ा श-क- आ-े- ------------------------------------------------ मी त्याला खरोखरच आवडत असेन का याची मला शंका आहे. 0
Mī -yā-- k-a-ōk--r-c--ā-aḍat- a--n--k--y-cī mal- śaṅk- ā--. M_ t____ k___________ ā______ a____ k_ y___ m___ ś____ ā___ M- t-ā-ā k-a-ō-h-r-c- ā-a-a-a a-ē-a k- y-c- m-l- ś-ṅ-ā ā-ē- ----------------------------------------------------------- Mī tyālā kharōkharaca āvaḍata asēna kā yācī malā śaṅkā āhē.
Eu duvido que ele me escreva. तो-म-- ल-ह-- क--याची मल- शं-- आहे. तो म_ लि__ का या_ म_ शं_ आ__ त- म-ा ल-ह-ल क- य-च- म-ा श-क- आ-े- ---------------------------------- तो मला लिहिल का याची मला शंका आहे. 0
Tō -alā-l--i-------ā-ī--a---ś-ṅkā --ē. T_ m___ l_____ k_ y___ m___ ś____ ā___ T- m-l- l-h-l- k- y-c- m-l- ś-ṅ-ā ā-ē- -------------------------------------- Tō malā lihila kā yācī malā śaṅkā āhē.
Eu duvido que ele se case comigo. तो----्-ाशी लग्न----- क--याच- म-ा श-का--ह-. तो मा___ ल__ क__ का या_ म_ शं_ आ__ त- म-झ-य-श- ल-्- क-े- क- य-च- म-ा श-क- आ-े- ------------------------------------------- तो माझ्याशी लग्न करेल का याची मला शंका आहे. 0
T- mā-hy-ś--la-n- --r-l- ---y--- m--ā-----ā--hē. T_ m_______ l____ k_____ k_ y___ m___ ś____ ā___ T- m-j-y-ś- l-g-a k-r-l- k- y-c- m-l- ś-ṅ-ā ā-ē- ------------------------------------------------ Tō mājhyāśī lagna karēla kā yācī malā śaṅkā āhē.
Será que ele realmente gosta de mim? म---्-------ो-रच --ड---का? मी त्__ ख____ आ___ का_ म- त-य-ल- ख-ो-र- आ-ड-े क-? -------------------------- मी त्याला खरोखरच आवडते का? 0
M- t-ālā--h-rōkhara-- ---ḍat- kā? M_ t____ k___________ ā______ k__ M- t-ā-ā k-a-ō-h-r-c- ā-a-a-ē k-? --------------------------------- Mī tyālā kharōkharaca āvaḍatē kā?
Será que ele me vai escrever? त- मला------ का? तो म_ लि__ का_ त- म-ा ल-ह-ल क-? ---------------- तो मला लिहिल का? 0
T- malā-l---l--kā? T_ m___ l_____ k__ T- m-l- l-h-l- k-? ------------------ Tō malā lihila kā?
Será que ele se vai casar comigo? तो-म-----शी----न--र-- क-? तो मा___ ल__ क__ का_ त- म-झ-य-श- ल-्- क-े- क-? ------------------------- तो माझ्याशी लग्न करेल का? 0
T-----hy--ī la----k-r--a k-? T_ m_______ l____ k_____ k__ T- m-j-y-ś- l-g-a k-r-l- k-? ---------------------------- Tō mājhyāśī lagna karēla kā?

Como é que o cérebro aprende a gramática?

Quando somos bebés começamos a aprender a nossa língua materna. Isto acontece de uma forma automática. Não nos apercebemos. Mas para aprendermos o cérebro precisa de fazer um grande esforço. A aprendizagem da gramática, por exemplo, envolve um grande esforço. Todos os dias ouvirá coisas novas. Recebe constantemente novos estímulos. Todavia, o cérebro não consegue processar os estímulos isoladamente. Tem que fazê-lo de uma forma económica. Por isso, ele orienta-se pelas regularidades linguísticas. O cérebro recorda-se daquilo que ouve com frequência. Ele regista a frequência com que uma dada coisa acontece. É, então, a partir destes exemplos que ele constrói uma regra gramatical. As crianças sabem se uma frase é verdadeira ou falsa. Elas não sabem, porém, qual é a justificação. O cérebro delas conhece as regras sem que elas as tenham estudado. Os adultos aprendem línguas de uma outra maneira. Já conhecem as estruturas da sua língua materna. Elas constituem a base para as novas regras gramaticais. Mas para aprenderem, os adultos precisam de ter aulas. Ao aprender a gramática, o cérebro constrói um sistema rígido. Como são exemplo disso os nomes e os verbos. São armazenados em diferentes regiões do cérebro. Durante o seu processamento há diversas regiões que se encontram ativas. Mesmo as regras simples são aprendidas de um modo diferente do que o das regras complexas. No caso das regras complexas, são várias as regiões do cérebro envolvidas. Como exatamente o cérebro aprende a gramática, ainda não foi completamente elucidado pelos especialistas. No entanto, sabe-se que teoricamente pode-se aprender qualquer gramática...