• Language schools worldwide
    תחנות רדיו בינלאומיות.שפר את יכולות ההבנה משמיעה שלך ואת הגייתך

חינםinternational radio station streams.
שפר את יכולות השפה הפסיביות שלך


התחל כעת בהקשבה.או בחר שפה אחרת בתפריט הראשי.

English UK

German

Spanish

הבהרת חוק סימן מסחרי

כל שמות המוצרים, לוגו, ומותגים הם רכוש בעליהם בהתאמה. כל חברה, שמות המוצרים והשירותים שבשימוש באתר זה הם למטרות זיהוי בלבד. שימוש בשמות אלה, בלוגו, ובמותגים אינו מעיד על אישור.רוצה ללמוד שפה חדשה? עם "50 שפות" תוכל לעשות זאת בקלות רבה! תוכל לבחור לשפה ממבחר של 50 שפות וללמוד אותה בשפת האם שלך.