• Language schools worldwide
    Меѓународни радио станици. Подобрете ги вашите слушачки способности и вашиот изговор.

БЕСПЛАТНИ бранови на меѓународни радио станици.
Подобрете ги вашите пасивни јазични способности.


Веднаш почнете да слушате. Или изберете друг јазик во главното мени.

English UK

German

Spanish

Правна напомена за заштитниот знак

Сите имиња на производи, логоа и трговски марки, се сопственост на нивните соодветни сопственици. Сите имиња на компаниите, производите и услугите коишто се употребени на овој вебсајт, се наменети само за идентификување. Употребата на овие имиња, логоа и трговски марки, не имплицира одобрувањеСакате да научите нов јазик? Тоа е толку лесно со 50LANGUAGES! Изберете од листата на повеќе од 50 јазици. Но учете преку својот мајчин јазик.