• Language schools worldwide
    Stacione radioje të huaja. Përmirëso aftësitë e tua në të dëgjuar dhe shqiptimin.

FALAS kanale stacionesh të huaja.
Përmirëso aftësitë e tua pasive në gjuhë.


Fillo të dëgjosh që tani. Ose zgjidh një gjuhë tjetër te menuja kryesore.

English UK

German

Spanish

Njoftim ligjor mbi Markën

Të gjitha emrat, logot, dhe markat e produkteve janë pronë e pronarëve përkatës. Të gjithë emrat e kompanive, produkteve dhe shërbimeve në këtë sit web janë vetëm për qëllim identifikimi. Përdorimi i këtyre emrave, logove, dhe markave nuk nënkupton mbështetjeDoni të mësoni një gjuhë të re? Eshtë kaq e lehtë me 50LANGUAGES! Zgjidhni prej më shumë se 50 gjuhëve. Por mësoni nëpërmjet gjuhës tuaj amtare.