• Language schools worldwide
    Đài phát thanh quốc tế. Cải thiện kỹ năng nghe và phát âm của bạn.

MIỄN PHÍcác kênh phát thanh quốc tế.
Cải thiện kỹ năng ngôn ngữ thụ động của bạn.


Bắt đầu nghe ngay bây giờ. Hoặc chọn một ngôn ngữ khác trong danh mục chính.

English UK

German

Spanish

Tuyên bố Pháp lý về Thương hiệu

Tất cả các tên sản phẩm, biểu tượng và thương hiệu là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Tất cả tên công ty, sản phẩm và dịch vụ được sử dụng trong trang web này chỉ dành cho mục đích nhận dạng. Sử dụng các tên, biểu tượng và thương hiệu này không có nghĩa là chứng thựcBạn muốn học một ngoại ngữ mới? Thật dễ dàng với 50LANGUAGES! Lựa chọn từ hơn 50 ngôn ngữ. Nhưng bạn có thể học thông qua ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.