Dicționar de expresii

ro La gradina zoologică   »   te జంతు ప్రదర్శనశాల వద్ద

43 [patruzeci şi trei]

La gradina zoologică

La gradina zoologică

43 [నలభై మూడు]

43 [Nalabhai mūḍu]

జంతు ప్రదర్శనశాల వద్ద

[Jantu pradarśanaśāla vadda]

Alegeți cum doriți să vedeți traducerea:   
Română Telugu Joaca Mai mult
Acolo este grădina zoologică. జంత- ప్-దర--న-ా- అక----ఉంది జం_ ప్_______ అ___ ఉం_ జ-త- ప-ర-ర-శ-శ-ల అ-్-డ ఉ-ద- --------------------------- జంతు ప్రదర్శనశాల అక్కడ ఉంది 0
Jan---p--da-ś-n-śāla ---aḍ--u--i J____ p_____________ a_____ u___ J-n-u p-a-a-ś-n-ś-l- a-k-ḍ- u-d- -------------------------------- Jantu pradarśanaśāla akkaḍa undi
Acolo sunt girafele. జి-ా--లు--క్-డ--న-న--ి జి___ అ___ ఉ___ జ-ర-ఫ-ల- అ-్-డ ఉ-్-ా-ి ---------------------- జిరాఫీలు అక్కడ ఉన్నాయి 0
Jirāp---u-ak-aḍ----n-yi J________ a_____ u_____ J-r-p-ī-u a-k-ḍ- u-n-y- ----------------------- Jirāphīlu akkaḍa unnāyi
Unde sunt urşii? భ-్---ాల----్-- ఉ--నాయి భ____ ఎ___ ఉ___ భ-్-ూ-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి ----------------------- భల్లూకాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి 0
B--llūk-l---kk--a-u-nāyi B_________ e_____ u_____ B-a-l-k-l- e-k-ḍ- u-n-y- ------------------------ Bhallūkālu ekkaḍa unnāyi
Unde sunt elefanţii? ఏన-గ--ు --్----న-నా--? ఏ___ ఎ___ ఉ____ ఏ-ు-ు-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------- ఏనుగులు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Ēnu-u-u-ekkaḍ---nn-yi? Ē______ e_____ u______ Ē-u-u-u e-k-ḍ- u-n-y-? ---------------------- Ēnugulu ekkaḍa unnāyi?
Unde sunt şerpii? ప-మ--ు --్కడ-ఉ---ా-ి? పా__ ఎ___ ఉ____ ప-మ-ల- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- --------------------- పాములు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
P--ulu-e---ḍ- -n-ā--? P_____ e_____ u______ P-m-l- e-k-ḍ- u-n-y-? --------------------- Pāmulu ekkaḍa unnāyi?
Unde sunt leii? స-------ఎ-్కడ ఉ--నాయ-? సిం__ ఎ___ ఉ____ స-ం-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------- సింహాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
S--hā----k--ḍa un-ā-i? S______ e_____ u______ S-n-ā-u e-k-ḍ- u-n-y-? ---------------------- Sinhālu ekkaḍa unnāyi?
Am un aparat foto. న- వద్- కేమ-ా ఉ--ి నా వ__ కే__ ఉం_ న- వ-్- క-మ-ా ఉ-ద- ------------------ నా వద్ద కేమరా ఉంది 0
N- va-d---ēmarā-un-i N_ v____ k_____ u___ N- v-d-a k-m-r- u-d- -------------------- Nā vadda kēmarā undi
Am şi o cameră de filmat. న----్ద వ-డ--ో --మర- -ూడా --ది నా వ__ వీ__ కే__ కూ_ ఉం_ న- వ-్- వ-డ-య- క-మ-ా క-డ- ఉ-ద- ------------------------------ నా వద్ద వీడియో కేమరా కూడా ఉంది 0
N---a-da ---i-ō k---r- ---- -ndi N_ v____ v_____ k_____ k___ u___ N- v-d-a v-ḍ-y- k-m-r- k-ḍ- u-d- -------------------------------- Nā vadda vīḍiyō kēmarā kūḍā undi
Unde este o baterie? బ్య---ీ ఎ-్క- ---ుక-త-ంద-? బ్___ ఎ___ దొ_____ బ-య-ట-ీ ఎ-్-డ ద-ర-క-త-ం-ి- -------------------------- బ్యాటరీ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? 0
B-āṭarī--k--ḍ--d-ruk---ndi? B______ e_____ d___________ B-ā-a-ī e-k-ḍ- d-r-k-t-n-i- --------------------------- Byāṭarī ekkaḍa dorukutundi?
Unde sunt pinguinii? ప---్--న్-ు-ఎ---డ--న-నా-ి? పెం____ ఎ___ ఉ____ ప-ం-్-ి-్-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- -------------------------- పెంగ్విన్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
P--gv-n----kk--a-un-āyi? P________ e_____ u______ P-ṅ-v-n-u e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------ Peṅgvinlu ekkaḍa unnāyi?
Unde sunt cangurii? క--ార--ు------ ఉన్నాయి? కం___ ఎ___ ఉ____ క-గ-ర-ల- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ----------------------- కంగారూలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Ka---rū-- -k---a-u-nāyi? K________ e_____ u______ K-ṅ-ā-ū-u e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------ Kaṅgārūlu ekkaḍa unnāyi?
Unde sunt rinocerii? ర-నోల---క్-- -న-----? రై__ ఎ___ ఉ____ ర-న-ల- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- --------------------- రైనోలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
R-i---- ek---- unn-y-? R______ e_____ u______ R-i-ō-u e-k-ḍ- u-n-y-? ---------------------- Rainōlu ekkaḍa unnāyi?
Unde este o toaletă? మ-ు-ు గది ఎ-్కడ----ి? మ__ గ_ ఎ___ ఉం__ మ-ు-ు గ-ి ఎ-్-డ ఉ-ద-? --------------------- మరుగు గది ఎక్కడ ఉంది? 0
Marugu-ga-i -k-a---und-? M_____ g___ e_____ u____ M-r-g- g-d- e-k-ḍ- u-d-? ------------------------ Marugu gadi ekkaḍa undi?
Acolo este o cafenea. అ--క- -క కఫ---ం-ి అ___ ఒ_ క_ ఉం_ అ-్-డ ఒ- క-ే ఉ-ద- ----------------- అక్కడ ఒక కఫే ఉంది 0
A-ka-a ok--k--hē --di A_____ o__ k____ u___ A-k-ḍ- o-a k-p-ē u-d- --------------------- Akkaḍa oka kaphē undi
Acolo este un restaurant. అ-----ఒక-రె-్--ర---్-ఉ-ది అ___ ఒ_ రె____ ఉం_ అ-్-డ ఒ- ర-స-ట-ర-ం-్ ఉ-ద- ------------------------- అక్కడ ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది 0
A--a-a o-a-----ā-eṇ--u--i A_____ o__ r________ u___ A-k-ḍ- o-a r-s-ā-e-ṭ u-d- ------------------------- Akkaḍa oka resṭāreṇṭ undi
Unde sunt cămilele? ఒం-ెల----్-డ ఉన-----? ఒం__ ఎ___ ఉ____ ఒ-ట-ల- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- --------------------- ఒంటెలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Oṇṭ--u-e-ka-----n---? O_____ e_____ u______ O-ṭ-l- e-k-ḍ- u-n-y-? --------------------- Oṇṭelu ekkaḍa unnāyi?
Unde sunt gorilele şi zebrele? గొరి---ాలు- జీ-్-ాలు-ఎక--డ ఉన్----? గొ_____ జీ___ ఎ___ ఉ____ గ-ర-ల-ల-ల-, జ-బ-ర-ల- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ----------------------------------- గొరిల్లాలు, జీబ్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Goril-āl-,--ībrāl--e-k-ḍa---nā-i? G_________ j______ e_____ u______ G-r-l-ā-u- j-b-ā-u e-k-ḍ- u-n-y-? --------------------------------- Gorillālu, jībrālu ekkaḍa unnāyi?
Unde sunt tigrii şi crocodilii? ప--ు-ు,---స--ళు------ ఉ-్న--ి? పు___ మొ___ ఎ___ ఉ____ ప-ల-ల-, మ-స-్-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ------------------------------ పులులు, మొసళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
P--ul-----sa--u--k--ḍa ---āy-? P______ m______ e_____ u______ P-l-l-, m-s-ḷ-u e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------------ Pululu, mosaḷḷu ekkaḍa unnāyi?

Limba bască

Există patru limbi recunoscute în Spania. Acestea sunt spaniolă, catalană, galiciană și bască. Limba bască este singura fără rădăcini romanice. Aceasta este vorbită în zona de frontieră dintre Spania şi Franţa. În jur de 800.000 de oameni vorbesc limba bască. Limba bască este considerată cea mai veche limbă din Europa. Dar originea acestei limbi este încă necunoscută. Prin urmare, basca rămâne o enigmă pentru lingviștii de azi. Basca este, de asemenea, singura limbă izolată din Europa. Cu alte cuvinte, aceasta nu este legată genetic de orice altă limbă. Motivul ar putea fi poziția sa geografică. Oamenii basci au trăit mereu în izolare din cauza munților și coastelor. În acest fel, limba a supraviețuit chiar și după invazia indo-europeană. Termenul ‘basc’ provine din latinescul vascones. Bascii se autonumesc Euskaldunak, adică cei ce vorbesc basca. Asta arată cât de mult se identifică cu limba lor, Euskara. Euskara a fost transmisă în primul rând pe cale orală, timp de secole. Prin urmare, există doar câteva surse scrise. Limba încă nu este complet standardizată. Cei mai mulţi basci sunt bilingvi sau multilingvi. Dar păstrează, de asemenea, limba şi cultura bască. Deoarece regiunea bască este o regiune autonomă. Aceasta facilitează politica limbilor străine și programelor culturale. Copiii pot alege între o educaţie bască sau una spaniolă. Există, de asemenea, diferite activităţi sportive basce. Aşadar, cultura și limba bascilor par a avea un viitor. De altfel, toată lumea știe un singur cuvânt basc. Acesta este numele ‘El Che’ - ... da, așa e, Guevara !
Știați?
Spaniola se numără printre cele mai vorbite limbi ale lumii. Merită, de aceea, să faceți un curs de spaniolă și să învățați spaniola ca limbă străină! E folosită pe scară largă în regiuni îndepărtate ale lumii. Spaniola s-a răspândit în Lumea Nouă prin cucerirea Americii. Este limba dominantă din America Centrală și de Sud! În prezent, aproape 338 de milioane de oameni vorbesc spaniola ca limba lor nativă, în întreaga lume. Din aceștia, aproximativ 45 de milioane trăiesc în USA. Spaniola este vorbită în Mexic și în Spania. Mai mult, spaniola este limba nativă a unei părți importante a populației din America Centrală și de Sud. La fel, în Brazilia aproape 200 de milioane de brazilieni înțeleg spaniola foarte bine. Proximitatea lingvistică cu portugheza e foarte mare. Incidental, spaniola este considerată o limbă romanică. Limba îți are originea în latina vorbită în antichitate. Portugheza, franceza, italiana și româna sunt alte limbi care aparțin grupului de limbi romanice. Multe cuvinte sunt similare unele cu altele în aceste limbi, și de aceea este ușor să le învățați. Puteți afla foarte multe despre această limbă de la institutul de cultură spaniolă Cervantes.