Разговорник

ru В ресторане 3   »   th ที่ร้านอาหาร 3

31 [тридцать один]

В ресторане 3

В ресторане 3

31 [สามสิบเอ็ด]

sǎm-sìp-èt

ที่ร้านอาหาร 3

[têe-rán-a-hǎn]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Я хотел бы / хотела бы закуску. ผ- ------น --า-ได้---ด---ฟ ครั- / -ะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-ออเด-ร-ฟ คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-อ-ด-ร-ฟ ค-ั- / ค- ------------------------------------ ผม / ดิฉัน อยากได้ออเดิร์ฟ ครับ / คะ 0
p----d----ha---a----̂---a-i--w-d-̀-̶f-----p--á po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-aw-de-r-f-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-a---e-r-f-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-aw-dèr̶f-kráp-ká
Я хотел бы / хотела бы салат. ผม----ิ--- อ-าก----ลั-----บ /-คะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-สล-ด คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-ล-ด ค-ั- / ค- -------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้สลัด ครับ / คะ 0
pǒ---ì--hǎ--à----k-dâi-s---la-t-kr------́ po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-sa--la-t-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-s-̀-l-́---r-́---a- ---------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-sà-lát-kráp-ká
Я хотел бы / хотела бы суп. ผ--/ --ฉั- อ--ก-ด-ซ-ป --ั- --คะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-ซ-ป คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-ุ- ค-ั- / ค- ------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้ซุป ครับ / คะ 0
p----d-̀--hǎ---̀-ya----âi---́op--r--p-k-́ po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-so-op-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-s-́-p-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-sóop-kráp-ká
Я хотел бы / хотела бы десерт. ผม --ด---- -ยา--ด-ของห--น-ค--บ --คะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-ของหวาน คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-อ-ห-า- ค-ั- / ค- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้ของหวาน ครับ / คะ 0
p-̌m-d-̀-------à-ya----a-i-----n----̌--k-----k-́ po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-ka-wng-wa-n-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-k-̌-n---a-n-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-kǎwng-wǎn-kráp-ká
Я хотел бы / хотела бы мороженое со сливками. ผม --ดิ--น อ-า-ไ-้---กร-มใ-่-ิฟค-ี- ค-ั--/ คะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-ไอศกร-มใส-ว-ฟคร-ม คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-อ-ก-ี-ใ-่-ิ-ค-ี- ค-ั- / ค- --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้ไอศกรีมใส่วิฟครีม ครับ / คะ 0
p-̌--di--ch-̌n--̀--âk--â--ai--o---r--m--à--wi-f----em-kr-́p--á po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-ai-so-k-reem-sa-i-wi-f-kreem-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-a---o-k-r-e---a-i-w-́---r-e---r-́---a- ------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-ai-sòk-reem-sài-wíf-kreem-kráp-ká
Я хотел бы / хотела бы фрукты или сыр. ผม / ---ั- อย--ได้ผลไม้--ือ--ส-ครับ / -ะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-ผลไม-หร-อช-ส คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-ล-ม-ห-ื-ช-ส ค-ั- / ค- ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้ผลไม้หรือชีส ครับ / คะ 0
po---d-̀-c--̌n--̀-y-̂----̂i--o-n----i--ě--ch-̂et--r--p---́ po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-po-n-ma-i-re-u-che-et-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-p-̌---a-i-r-̌---h-̂-t-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-pǒn-mái-rěu-chêet-kráp-ká
Мы хотели бы позавтракать. เร-ต้-ง-า----อาห-----า เราต-องการทานอาหารเช-า เ-า-้-ง-า-ท-น-า-า-เ-้- ---------------------- เราต้องการทานอาหารเช้า 0
ra--d-â-ng-g-n-t-----hǎ----áo rao-dha-wng-gan-tan-a-ha-n-cha-o r-o-d-a-w-g-g-n-t-n-a-h-̌---h-́- -------------------------------- rao-dhâwng-gan-tan-a-hǎn-cháo
Мы хотели бы пообедать. เ---้-ง-า-ทา-อาห----าง--น เราต-องการทานอาหารกลางว-น เ-า-้-ง-า-ท-น-า-า-ก-า-ว-น ------------------------- เราต้องการทานอาหารกลางวัน 0
r----h-̂--g-----t-n-a-ha-n-g-ang--an rao-dha-wng-gan-tan-a-ha-n-glang-wan r-o-d-a-w-g-g-n-t-n-a-h-̌---l-n---a- ------------------------------------ rao-dhâwng-gan-tan-a-hǎn-glang-wan
Мы хотели бы поужинать. เรา----การ-านอาหาร--็น เราต-องการทานอาหารเย-น เ-า-้-ง-า-ท-น-า-า-เ-็- ---------------------- เราต้องการทานอาหารเย็น 0
r------̂-n---a--t--------n---n rao-dha-wng-gan-tan-a-ha-n-yen r-o-d-a-w-g-g-n-t-n-a-h-̌---e- ------------------------------ rao-dhâwng-gan-tan-a-hǎn-yen
Что бы Вы хотели на завтрак? อ-ห-ร-ช้---บ-ป-น--ไรด--ครับ - --? อาหารเช-าร-บเป-นอะไรด- คร-บ / คะ? อ-ห-ร-ช-า-ั-เ-็-อ-ไ-ด- ค-ั- / ค-? --------------------------------- อาหารเช้ารับเป็นอะไรดี ครับ / คะ? 0
a--a-n---a-o-r-́----en-à-r-----e-k--́p--á a-ha-n-cha-o-ra-p-bhen-a--rai-dee-kra-p-ka- a-h-̌---h-́---a-p-b-e---̀-r-i-d-e-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- a-hǎn-cháo-ráp-bhen-à-rai-dee-kráp-ká
Булочки с джемом и мёдом? ขนม-ัง-ับแย--ล---ำ-ึ้งไ-- ค-ั- / ค--? ขนมป-งก-บแยมและน--ผ--งไหม คร-บ / ค-ะ? ข-ม-ั-ก-บ-ย-แ-ะ-้-ผ-้-ไ-ม ค-ั- / ค-ะ- ------------------------------------- ขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหม ครับ / ค่ะ? 0
ko---ma--b------a-p------ǽ---́--p----g--ǎi---a-p-kâ ko-n-ma--bhang-ga-p-yæm-læ--na-m-pe-ung-ma-i-kra-p-ka- k-̌---a---h-n---a-p-y-m-l-́-n-́---e-u-g-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------ kǒn-má-bhang-gàp-yæm-lǽ-nám-pêung-mǎi-kráp-kâ
Тост с колбасой и сыром? ข-----ปิ้ง--บไส-ก-อ-แ----ส-หม-ค----/---? ขนมป-งป--งก-บไส-กรอกและช-สไหม คร-บ / คะ? ข-ม-ั-ป-้-ก-บ-ส-ก-อ-แ-ะ-ี-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------------- ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหม ครับ / คะ? 0
k-̌n--a--bha-g---i--g--àp------gr---k------h--et--ǎi-krá--k-́ ko-n-ma--bhang-bhi-ng-ga-p-sa-i-gra-wk-læ--che-et-ma-i-kra-p-ka- k-̌---a---h-n---h-̂-g-g-̀---a-i-g-a-w---æ---h-̂-t-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------------- kǒn-má-bhang-bhîng-gàp-sâi-gràwk-lǽ-chêet-mǎi-kráp-ká
Варёное яйцо? ไข่--ก-ห--ครั--/---? ไข-ลวกไหม คร-บ / คะ? ไ-่-ว-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------- ไข่ลวกไหม ครับ / คะ? 0
k--i-lû---m-̌i-kr-́--k-́ ka-i-lu-ak-ma-i-kra-p-ka- k-̀---u-a---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------- kài-lûak-mǎi-kráp-ká
Яичницу-глазунью? ไข่--วไหม-ค-ับ - คะ? ไข-ดาวไหม คร-บ / คะ? ไ-่-า-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------- ไข่ดาวไหม ครับ / คะ? 0
k-̀i--ao-m--i-k-áp---́ ka-i-dao-ma-i-kra-p-ka- k-̀---a---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------- kài-dao-mǎi-kráp-ká
Омлет? อ-มเ---ไห-----บ / --? ออมเล-ทไหม คร-บ / คะ? อ-ม-ล-ท-ห- ค-ั- / ค-? --------------------- ออมเล็ทไหม ครับ / คะ? 0
a-m-le------i-kr----k-́ awm-le-t-ma-i-kra-p-ka- a-m-l-́---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------- awm-lét-mǎi-kráp-ká
И ещё один йогурт, пожалуйста. ขอ-ย---ร์--ี---ึ่-ถ--- ค-ั--/ -่ะ ขอโยเก-ร-ตอ-กหน--งถ-วย คร-บ / ค-ะ ข-โ-เ-ิ-์-อ-ก-น-่-ถ-ว- ค-ั- / ค-ะ --------------------------------- ขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วย ครับ / ค่ะ 0
k--w-y-h-ge--̶-------ne-u---tûay-krá--kâ ka-w-yoh-ge-r-t-e-ek-ne-ung-tu-ay-kra-p-ka- k-̌---o---e-r-t-e-e---e-u-g-t-̂-y-k-a-p-k-̂ ------------------------------------------- kǎw-yoh-gèr̶t-èek-nèung-tûay-kráp-kâ
И ещё соль и перец, пожалуйста. ขอเ---------ิ----ด--ย-ครั- ---่ะ ขอเกล-อและพร-กไทยด-วย คร-บ / ค-ะ ข-เ-ล-อ-ล-พ-ิ-ไ-ย-้-ย ค-ั- / ค-ะ -------------------------------- ขอเกลือและพริกไทยด้วย ครับ / ค่ะ 0
k-̌w-g-e-----́---í---ai-d-̂---k-a-p-kâ ka-w-gleua-læ--pri-k-tai-du-ay-kra-p-ka- k-̌---l-u---æ---r-́---a---u-a---r-́---a- ---------------------------------------- kǎw-gleua-lǽ-prík-tai-dûay-kráp-kâ
Ещё один стакан воды, пожалуйста. ข-น้ำ-ปล--อีกหนึ่งแ--ว---ั- - ค่ะ ขอน--เปล-าอ-กหน--งแก-ว คร-บ / ค-ะ ข-น-ำ-ป-่-อ-ก-น-่-แ-้- ค-ั- / ค-ะ --------------------------------- ขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้ว ครับ / ค่ะ 0
k-̌w---́--b---̀---̀e--nèun--gæ----r-́--k-̂ ka-w-na-m-bhla-o-e-ek-ne-ung-gæ-o-kra-p-ka- k-̌---a-m-b-l-̀---̀-k-n-̀-n---æ-o-k-a-p-k-̂ ------------------------------------------- kǎw-nám-bhlào-èek-nèung-gæ̂o-kráp-kâ

Говорить успешно можно научиться

Говорить - это относительно просто. Говорить успешно - напротив, намного сложнее. Как мы что-либо говорим, намного важнее того, что мы говорим. Об этом свидетельствуют несколько исследований. Слушатели бессознательно обращают внимание на определенные признаки говорящего. Благодаря этому мы можем влиять, будет ли наша речь восприниматься хорошо. Нам следует только всегда точно следить за тем, как мы говорим. Это касается также нашего языка тела. Он должен быть достоверным и подходить к нашей личности. Также голос играет роль, потому что он всегда также оценивается. У мужчин, например, более низкий голос имеет преимущества. Говорящий таким голосом производит впечатление уверенного и компетентного человека. Вариация голоса, напротив, не имеет эффекта. Особенно важна при говорении также скорость. В экспериментах исследовали успех переговоров. Успешно говорить - означает убеждать других. Кто хочет убедить других, не должен говорить быстро. В противном случае, появляется впечатление о том, что он нечестен. Но и слишком медленно говорить - не лучше Люди, которые говорят очень медленно, производят впечатление не очень умных людей. Самое лучшее, таким образом, говорить со средней скоростью. Идеально - 3,5 слова в секунду. Также важны паузы в словах. Они производят впечатление естественности и достоверности. Это ведёт к тому, что слушатели нам доверяют. Оптимально делать 4 или 5 пауз в минуту. Попробуйте-ка, лучше контролировать свою речь! Затем можно идти на следующее собеседование…
Вы знали?
Норвежский язык относится к северогерманским языкам. Это родной язык для около 5 миллионов человек. Особенность норвежского языка том, что он состоит из двух "официальных" форм: букмол и нюношк. Это означает, что есть два признанных норвежских языка. Они на равных правах используются в администрации, в школах и в средствах массовой информации. Из-за обширности страны в течение длительного времени не мог образоваться литературный язык. Таким образом, сохранились и развились независимо друг от друга диалекты. Однако каждый норвежец понимает все местные диалекты и два официальных языка. Для произношение в норвежском нет определённых правил. Причина в том, что две разновидности в основном используются на письме. Говорят в основном на местном диалекте. Норвежский очень похож на датский и шведский. Носители этих языков понимают друг друга без каких-либо серьезных проблем. Итак, норвежский язык очень интересный ... И вы можете выбрать, какой норвежский язык вы хотите изучать!