Разговорник

ru Задавать вопросы 2   »   th การตั้งคำถาม 2

63 [шестьдесят три]

Задавать вопросы 2

Задавать вопросы 2

63 [หกสิบสาม]

hòk-sìp-sǎm

การตั้งคำถาม 2

[gan-dhâng-kam-tǎm]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
У меня есть увлечение. ผม-- ---ัน มี-าน--ิ--ก ผม / ด-ฉ-น ม-งานอด-เรก ผ- / ด-ฉ-น ม-ง-น-ด-เ-ก ---------------------- ผม / ดิฉัน มีงานอดิเรก 0
po----i--c--̌--mee-----na--di---a-yk po-m-di--cha-n-mee-nga-naw-di--ra-yk p-̌---i---h-̌---e---g---a---i---a-y- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mee-nga-naw-dì-râyk
Я играю в теннис. ผ- ------- -ล--เท---ส ผม / ด-ฉ-น เล-นเทนน-ส ผ- / ด-ฉ-น เ-่-เ-น-ิ- --------------------- ผม / ดิฉัน เล่นเทนนิส 0
pǒ--di--c--̌n--e--------nít po-m-di--cha-n-le-n-tayn-ni-t p-̌---i---h-̌---e-n-t-y---i-t ----------------------------- pǒm-dì-chǎn-lên-tayn-nít
Где теннисный корт? สนา--ท------ู่ท--ไห--คร-บ----ะ? สนามเทนน-สอย--ท--ไหน คร-บ / คะ? ส-า-เ-น-ิ-อ-ู-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------- สนามเทนนิสอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
s---na--ta---ni-t-a------------na-i--ra-----́ sa--nam-tayn-ni-t-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- s-̀-n-m-t-y---i-t-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- sà-nam-tayn-nít-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
У тебя есть увлечение? คุณ--ี-า-อด--รก-หม? ค-ณ ม-งานอด-เรกไหม? ค-ณ ม-ง-น-ด-เ-ก-ห-? ------------------- คุณ มีงานอดิเรกไหม? 0
koo---ee-nga--aw-d-̀---̂y---a-i koon-mee-nga-naw-di--ra-yk-ma-i k-o---e---g---a---i---a-y---a-i ------------------------------- koon-mee-nga-naw-dì-râyk-mǎi
Я играю в футбол. ผ--/----ั--เล่น-ุต--ล ผม / ด-ฉ-น เล-นฟ-ตบอล ผ- / ด-ฉ-น เ-่-ฟ-ต-อ- --------------------- ผม / ดิฉัน เล่นฟุตบอล 0
pǒ--------a-n----n--ó------n po-m-di--cha-n-le-n-fo-ot-bawn p-̌---i---h-̌---e-n-f-́-t-b-w- ------------------------------ pǒm-dì-chǎn-lên-fóot-bawn
Где футбольная площадка? ส---ฟุตบอ----่ที่--- ค-ับ-/--ะ? สนามฟ-ตบอลอย--ท--ไหน คร-บ / คะ? ส-า-ฟ-ต-อ-อ-ู-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------- สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
s-̀-na--f--o-----n----yôo--e-e--ǎ--k--́--ká sa--nam-fo-ot-bawn-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- s-̀-n-m-f-́-t-b-w---̀-y-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- sà-nam-fóot-bawn-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
У меня болит рука. ผม-/ -ิฉั---จ----น ผม / ด-ฉ-น เจ-บแขน ผ- / ด-ฉ-น เ-็-แ-น ------------------ ผม / ดิฉัน เจ็บแขน 0
po-----̀-c-a------p--æ̌n po-m-di--cha-n-je-p-kæ-n p-̌---i---h-̌---e-p-k-̌- ------------------------ pǒm-dì-chǎn-jèp-kæ̌n
Моя нога и рука тоже болят. ผม --ดิฉ-น--จ็--ท-าและมือ-้-ย ผม / ด-ฉ-น เจ-บเท-าและม-อด-วย ผ- / ด-ฉ-น เ-็-เ-้-แ-ะ-ื-ด-ว- ----------------------------- ผม / ดิฉัน เจ็บเท้าและมือด้วย 0
po----i--cha---j----------ǽ--e--du--y po-m-di--cha-n-je-p-ta-o-læ--meu-du-ay p-̌---i---h-̌---e-p-t-́---æ---e---u-a- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jèp-táo-lǽ-meu-dûay
Где врач? ค---มอ----ที------ร-- / คะ? ค-ณหมออย--ท--ไหน คร-บ / คะ? ค-ณ-ม-อ-ู-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- คุณหมออยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
k-on--a---à-yo---t-̂--n--i-kra-p-ká koon-ma-w-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- k-o---a-w-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------- koon-mǎw-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
У меня есть машина. ผม - --ฉั--มีรถ ผม / ด-ฉ-น ม-รถ ผ- / ด-ฉ-น ม-ร- --------------- ผม / ดิฉัน มีรถ 0
p-̌--d-̀---a-n---e---́t po-m-di--cha-n-mee-ro-t p-̌---i---h-̌---e---o-t ----------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-rót
У меня есть и мотоцикл. ผ--/-ดิ-ั--มี-ั-ร-าน-น----วย ผม / ด-ฉ-น ม-จ-กรยานยนต-ด-วย ผ- / ด-ฉ-น ม-จ-ก-ย-น-น-์-้-ย ---------------------------- ผม / ดิฉัน มีจักรยานยนต์ด้วย 0
p-̌m-di---h--n-----jàk--á-----yon-du--y po-m-di--cha-n-mee-ja-k-ra--yan-yon-du-ay p-̌---i---h-̌---e---a-k-r-́-y-n-y-n-d-̂-y ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-jàk-rá-yan-yon-dûay
Где парковочная стоянка? ท-----ร-อย--ที่ไ-- ค--บ / --? ท--จอดรถอย--ท--ไหน คร-บ / คะ? ท-่-อ-ร-อ-ู-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------- ที่จอดรถอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
tê--------ót--̀-yo-o-te-e-na-------p-ká te-et-o-t-ro-t-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- t-̂-t-o-t-r-́---̀-y-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ------------------------------------------ têet-òt-rót-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
У меня есть свитер. ผม-/-ด--ั- ม--สื้-ส-วต-ต--์ ผม / ด-ฉ-น ม-เส--อสเวตเตอร- ผ- / ด-ฉ-น ม-เ-ื-อ-เ-ต-ต-ร- --------------------------- ผม / ดิฉัน มีเสื้อสเวตเตอร์ 0
p----di--ch-̌n-m---s-̂-----âyt-d--r̶ po-m-di--cha-n-mee-se-uat-wa-yt-dhur- p-̌---i---h-̌---e---e-u-t-w-̂-t-d-u-̶ ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-sêuat-wâyt-dhur̶
У меня также есть куртка и джинсы. ผ- / ด-ฉ-- ม----้-แจ--เก-ตแล----เ-----ส์-ด-วย ผม / ด-ฉ-น ม-เส--อแจ-กเก-ตและกางเกงย-นส- ด-วย ผ- / ด-ฉ-น ม-เ-ื-อ-จ-ก-ก-ต-ล-ก-ง-ก-ย-น-์ ด-ว- --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน มีเสื้อแจ็กเก็ตและกางเกงยีนส์ ด้วย 0
po---di----a-----e-s------æ-k-ge---lǽ----g-g--ng-y-e-----ay po-m-di--cha-n-mee-se-ua-jæ-k-ge-t-læ--gang-gayng-yeen-du-ay p-̌---i---h-̌---e---e-u---æ-k-g-̀---æ---a-g-g-y-g-y-e---u-a- ------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mee-sêua-jæ̀k-gèt-lǽ-gang-gayng-yeen-dûay
Где стиральная машина? เ--ื--งซ----า--ู่ที่ไ-- ค----- คะ? เคร--องซ-กผ-าอย--ท--ไหน คร-บ / คะ? เ-ร-่-ง-ั-ผ-า-ย-่-ี-ไ-น ค-ั- / ค-? ---------------------------------- เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
kre----g----------a----̂o-te-e-nǎ--krá--ká kre-uang-sa-k-pa--a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- k-e-u-n---a-k-p-̂-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- krêuang-sák-pâ-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
У меня есть тарелка. ผม-/------ -ี-าน ผม / ด-ฉ-น ม-จาน ผ- / ด-ฉ-น ม-จ-น ---------------- ผม / ดิฉัน มีจาน 0
po---dì---ǎ--------n po-m-di--cha-n-mee-jan p-̌---i---h-̌---e---a- ---------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-jan
У меня есть нож, вилка и ложка. ผ--/ ------ม--ี---้อม-แ-ะช-อน ผม / ด-ฉ-น ม-ม-ด ส-อม และช-อน ผ- / ด-ฉ-น ม-ม-ด ส-อ- แ-ะ-้-น ----------------------------- ผม / ดิฉัน มีมีด ส้อม และช้อน 0
po---dì-c-a----ee--êe--sâ---l-́--ha-wn po-m-di--cha-n-mee-me-et-sa-wm-læ--cha-wn p-̌---i---h-̌---e---e-e---a-w---æ---h-́-n ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-mêet-sâwm-lǽ-cháwn
Где соль и перец? เ-ล-อแ--พ-----ยอ--่ไห--คร-บ-/ คะ? เกล-อและพร-กไทยอย--ไหน คร-บ / คะ? เ-ล-อ-ล-พ-ิ-ไ-ย-ย-่-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- เกลือและพริกไทยอยู่ไหน ครับ / คะ? 0
g-e---l-́---i-k---i----y--o--ǎi--r--p--á gleua-læ--pri-k-tai-a--yo-o-na-i-kra-p-ka- g-e-a-l-́-p-i-k-t-i-a---o-o-n-̌---r-́---a- ------------------------------------------ gleua-lǽ-prík-tai-à-yôo-nǎi-kráp-ká

Тело реагирует на язык

Язык обрабатывается в нашем мозге. Когда мы слушаем или читаем, наш мозг в активном состоянии. Это можно измерить различными методами. Но не только наш мозг реагирует на языковое воздействие. Новые исследования показывают, что язык также активизирует наше тело. Наше тело работает, когда оно читает или слышит определённые слова. Это, прежде всего, слова, которые описывают телесные реакции. Слово улыбаться - хороший тому пример. Когда мы читаем это слово, наши “мышцы улыбки” приходят в движение. Также у негативных слов есть измеряемый эффект. Примером этого служит слово боль . У нашего тела небольшая болезненная реакция, когда мы его читаем. Можно было бы сказать, что мы имитируем то, что мы читаем или слышим. Чем образнее язык, тем чётче мы на него реагируем. Точное описание влечёт за собой сильную реакцию. Для одного исследования измеряли активность туловища. Испытуемым были показаны различные слова. Это были позитивные и негативные слова. Мимика испытуемых изменялась во время теста. Движения рта и лба варьировались. Это доказывает, что язык оказывает на нас сильное влияние. Слова - это больше, чем просто слова коммуникации. Наш мозг переводит язык в язык тела. Как точно это происходит, ещё не исследовано. Возможно, у результатов этого исследования будут новые данные. Врачи обсуждают, как можно лучше всего лечить пациентов. Потому что многим больным людям нужна долгая терапия. И при этом много говорят…