Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
posledný
posledná vôľa
শেষ
শেষ ইচ্ছা
poetický
poetický list
কবিতাসম্প্রেণী
কবিতাসম্প্রেণী চিঠি
islamský
islamský chrám
ইসলামী
ইসলামী প্রার্থনা ঘর