Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
neprozreteľný
neprozreteľné dieťa
neatsargus
neatsargus vaikas
hojný
hojná večera
išsamus
išsamus valgymas
zamknutý
zamknutá dvere
uždarytas
uždaryta durys