Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
ľutovaniahodný
ľutovaniahodná žena
žalostno
žalostna ženska
vzdialený
vzdialené hviezdy
oddaljeno
oddaljene zvezde
láskavý
láskavý dar
ljubezniv
ljubeznivo darilo