Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
abstraktný
abstraktný obraz
கற்பாக்க
கற்பாக்க படம்
dutý
dutý stromový kmeň
கோகார
ஒரு கோகார மரம்
egyptský
egyptská pyramída
எகிப்திய
எகிப்திய பிரமிடா