Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
ťažký
ťažký gauč
ağır
ağır kanepe
predvídateľný
predvídateľné počasie
öngörülebilir
öngörülebilir hava durumu
smutný
smutné dieťa
üzgün
üzgün çocuk